Tevreden huurders in een eerlijke stad : Doel Vestia 2018-2021

Cees van der Harst, voorzitter

Tevreden huurders in eerlijke stad. Vestia-doelen voor 2018-2021 zijn vastgelegd.

Tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Onder die naam heeft Vestia in april haar doelen voor 2018-2021 vastgelegd.

Koersverandering Vestia door blijvende inzet Huurdersraad

Wat zegt dat, zul je je misschien afvragen.
Het is een behoorlijke positieve verandering van koers vindt de Huurdersraad. “De huurders komen eindelijk weer centraal te staan”, stelt Cees van der Harst, de voorzitter van de Huurdersraad. “Het gaat ons altijd om de Vestia-huurders en hun belang op een schone, hele en prettige leefomgeving als tegenprestatie voor het betalen van huur”. Eindelijk zijn er weer vooruitzichten op blijvende verbeteringen van de positie van Vestia en daarmee voor de huurders van Vestia.

En dat is hard nodig, want er liggen grote uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting. Er bestaat woningnood, we moeten van de regering verduurzamen, we willen eerder en langer thuis wonen mogelijk maken voor onze ouderen en andere doelgroepen. Ook de leefbaarheid staat onder druk. Allemaal onderwerpen, waar we ons als Huurdersraad actief voor blijven en nog meer gaan inzetten.  Tel daarbij op, dat we ook een actieve inbreng nastreven van de huurder. Dat kan door het toepassen van nieuwe vormen van techniek , zoals het benutten van facebook, websites en huurdersraadplegingen in combinatie met bewonerscommissies, klankbordgroepen.

Inbreng Huurdersraad hard nodig

“Het is zeker niet vanzelfsprekend dat wij via ons overleg iets bereiken, vult Cees aan. Daar moeten we ons best voor doen. En we zien punten van onze inbreng de afgelopen jaren terugkomen in het ondernemingsplan van Vestia”. Dit geeft ons extra energie om hard te blijven werken aan de verbetering van de positie van huurders. Vestia gaat zich inzetten voor goede, duurzame en betaalbare  woningen in een leefbare buurt, wijk en stad”, ja dat zijn onze punten van inzet van het bestuur.
“We zullen hard blijven werken aan het waarmaken van deze mooie plannen door Vestia. Wij blijven een huurdersorganisatie die voldoet aan de terechte verwachting dat wij de belangen van de huurders dienen, ervoor opkomen en ervoor staan en gaan’. Dat sluit aan op onze daadkracht en het beeld dat wij willen geven aan onze huurders : we vertolken wat de huurders willen en zetten het om in een constructieve opstelling naar Vestia, soms moeten we onze tanden laten zien”, besluit Cees.

In mooie woorden kun je niet wonen

Onze belangrijke punten van inbreng door het bestuur van de Huurdersraad op het terrein van eerder en langer thuis kunnen blijven wonen, ongeacht je leeftijd, de aanpak van woonoverlast en het vocht en de schimmel in je woning, de aanpak van hennepkwekerijen sluiten goed aan op de doelstellingen van Vestia. We zullen ze daarbij helpen de woorden om te zetten in daden. En dat is hard nodig om de huurders weer tevreden te krijgen”, stelt Cees.

Een goed contact met onze huurders is van groot belang. Zonder jullie inbreng kunnen wij ons werk niet goed doen. Kijk daarom regelmatig op onze website.

Het bestuur van de Huurdersraad Vestia

Het ondernemingsplan van Vestia vind je op onderstaande link van de website van Vestia. Ondernemingsplan 2018 – 2021   
Neem er even de tijd voor. Het om jouw positie als huurder. Blijf in contact met ons. Bijvoorbeeld door naar onze
Huurdersdag op 3 november te komen. Het belooft een inhoudelijk leuke en toepasbare dag te komen. Meer informatie hierover binnenkort in je mail en op onze website.

De zienswijze van De Huurdersraad op het ondernemingsplan en de reactie daarop van Vestia lees je hieronder.
6b 180410 Advies Ondernemingsplan (3)
reactie Vestia op advies ondernemingsplan april 2018

Tags: