Bewonerscommissie : Als huurder heb je en krijg je dan ook wat !

Het opkomen voor de huurder. De Huurdersraad vindt het belangrijk dat huurders opkomen voor hun belangen.
Daar zetten wij ons als Huurdersraad met veel enthousiasme dagelijks voor in.

Een middel dat de huurder tot zijn beschikking heeft is de Bewonerscommissie.
De Huurdersraad wil graag weten wat de praktijk is van het werken vanuit een bewonerscommissie.

Daarom hebben we contact opgenomen met Henk van der Sluis. Henk is erg actief als huurder. Hij is lid van de Algemene Raad, het huurdersparlement voor huurders van Vestia.
Daarnaast is hij één van onze onlangs opgeleide Service-coaches. We gaan nu in op zijn rol als voorzitter van een bewonerscommissie in Veendam.

Henk van der Sluis ontvangt twee certificaten van Cees van der Harst, voorzitter van de Huurdersraad.

“Het is mijn karakter om op te komen voor mensen, begint Henk. En als ik tegenwerking ontmoet word ik steeds vasthoudender.”

Henk is zelf huurder van een Vestia-woning in Veendam.
Hij woont in een complex woningen, dat grenst aan een oud-verzorgingshuis. “Samen met de huurders zet ik me in voor het behoud van een goede leefbaarheid”, spreekt hij met veel betrokkenheid uit. “Vele mensen hebben hier last van vocht en schimmel. En dan is het om te huilen hoe Vestia hier mee omgaat. Ze komen wel kijken en sluiten dan af met de conclusie dat de oorzaak ligt bij een te dichte plaatsing van de bank bij de verwarming. En natuurlijk moeten de huurders hun raam open laten staan. En als die raad voor zover dat al niet gebeurde werd nageleefd veranderde er niets aan het probleem”, stelt Henk.

” Ik heb zelf vele jaren gewerkt in de bouw en weet dat vocht en schimmel voortkomt uit slecht geisoleerde vloeren. Daar komen warm en koud samen en dan ontstaat het water. Daarom wil ik ook dat er behalve servicekostencoaches om te letten op de juistheid van de door Vestia in rekening gebrachte servicekosten ook coaches komen met verstand van de de bouw.

Ik ga me er via de Huurdersraad voor inzetten, dat er een soort APK-keuring voor de staat van onderhoud van de woning komt”. Nu is Henk een type, die doet wat hij zegt en wil. Daar gaan we nog het nodige van horen. En dat is een prachtige inzet. “Ik wil die kennis graag overbrengen en delen met de huurders. Het is van groot belang, dat we huurders krijgen met verstand van zaken om de resultaten van het onderzoek van Vestia naar de staat van kleinschalig en groot-onderhoud te kunnen en leren beoordelen. Ik merk in de praktijk dat huurders zeggen van het zal allemaal wel en dat Vestia de uitkomsten allemaal niet goed kan beoordelen en omzetten in gerichte verbeteringen”.

Over de afhandeling van meldingen maakt Henk zich ook druk. “Te vaak gebeurt er niets met een melding van de huurder. Ze reageren geen eens. Dat kan natuurlijk niet en dan ga ik bellen. Daarbij helpt het zeer dat ik voorzitter ben van de bewonerscommissie. Dan wordt het door Vestia geaccepteerd, dat ik het hogerop zoek en dat helpt in de regel zeer goed”.

Wat de bewonerscommissie met Henk van der Sluis probeert te doen.

Als ervaren belangenbehartiger stelt Henk dat het actief zijn als lid van een bewonerscommissie van grote waarde is. “Het geeft je als huurders een positie. De Vestia-medewerker kan dan niet om je heen en is verplicht actie te ondernemen”.

Op de vraag wat hij als bewonerscommissie behandelt is hij heel duidelijk. “Alles wat de huurder raakt”, stelt Henk.

We beoordelen de opzet en naleving van schoonmaakcontracten. We beoordelen de hoogte van de huren en controleren dit aan de hand van het Huurrecht. We komen actief met plannen om de duurzaamheid te vergroten en zetten ons in voor het plaatsen van zonnepanelen. We zetten ons in voor klein- en groot-onderhoud. We maken ons druk om de leefbaarheid en verzorging rondom onze woningen en hebben daarover overleg met de sociaal beheerder”.

“Oh ja, vult Henk nog aan,  we maken ons ook druk om prestatie-afspraken met de gemeente en met Vestia en helpen huurders de weg te vinden naar de huur- en of de geschillencommissie”.

En Henk gaat ook graag aan de slag om samen met de Huurdersraad in Bedum en Hoogezand-Sappemeer een bewonerscommissie op te richten.
We gaan daar gericht folderen om vast te stellen welke aanpak  goed en welke aanpak minder goed werkt. Het is duidelijk, dat huurders veel baat hebben bij het werk van Henk van der Sluis en de bewonerscommissie.
Dat verdient steun en waardering. Daar kan Henk vanuit de Huurdersraad op rekenen.

Henk maakt zich er zorgen over dat Vestia praat over kerngebieden Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer en de rest minder aandacht kan en zal geven. “Dat kan natuurlijk niet en als bewonerscommissie waken we hiervoor”, besluit Henk van der Sluis.

 

 

Tags: