★ Er is een reactie van gemeente Rotterdam

Op 24 november waren we uitgenodigd om deel te nemen aan overleg voor samenwerking tussen gemeente – Vestia – huurders. Dit was natuurlijk zinnig, maar al op 15 september stuurden wij feedback op de concept Woonvisie en we hadden nog niets gehoord. Onze eerste vraag was dus ook: waar blijft toch het antwoord op onze reacties op de Woonvisie? En hoe komt de echte Woonvisie er uit te zien?

 

De Woonvisie (concept 2) is nu openbaar, met een nota van beantwoording waarbij inhoudelijk wordt ingegaan op alle feedback, dus die van het Huurdersnetwerk Rotterdam en die van de LHV. Klik hier voor de beantwoording. Opvallend is dat veel partijen, zowel corporaties als de huurders, hetzelfde opmerkten richting Vestia: er wordt niet genoeg aandacht geschonken aan de hoeveelheid betaalbare woningen. Klik hier voor de tweede conceptversie van de Woonvisie.

Over deze versie wordt besloten op

 

We houden het voor u in de gaten. Wij zullen er zijn tijdens de behandelingen en werken samen met de andere Rotterdamse huurdersorganisaties in het Huurdersnetwerk Rotterdam om op te komen voor uw belangen. Wij brachten eerder deze statements uit over de Woonvisie.

Meedoen/meepraten hierover via de werkgroep Rotterdam? Klik hier.

 

Tags: , , ,