Huurdersorganisaties Rotterdam tekenen prestatieafspraken niet

De huurdersorganisaties van Woonstad, Havensteder, Vestia en Woonbron tekenen de prestatieafspraken voor Rotterdam niet. Dat hebben zij besloten in een vergadering van het Gezamenlijke Overleg Huurdersorganisaties (GOH) op 9 december 2021.

Onverantwoorde volharding
De belangrijkste reden om niet te tekenen is dat de gemeente Rotterdam blijft inzetten op het doen verminderen van de sociale woningvoorraad. Gezien de zeer gespannen situatie op de woningmarkt is dat een onverantwoorde en verkeerde keuze. Het GOH wil en kan het niet voor zijn rekening nemen dat beleid te onderschrijven.

Geen beweging bij onderhandelingen
Tijdens de onderhandelingen werd niet tegemoet gekomen aan het standpunt dat de sociale voorraad niet mag verminderen, en dat eerst moet worden gebouwd voordat er kan worden gesloopt. Dit ondanks het feit dat uit de eigen monitor van de gemeente blijkt dat de ambities voor afname van sociale woningen tot 2030, zoals die zijn geformuleerd in de Rotterdamse woonvisie, reeds zijn behaald.

Een nieuwe woonvisie is nodig
Dat bewijst nogmaals dat een nieuwe woonvisie hard nodig is. Het GOH roept de politiek op hier nu al mee aan de slag te gaan en niet te wachten tot na de verkiezingen.

In het voorjaar van 2021 stuurde het GOH al een brief naar de Rotterdamse Wethouder waarin het GOH de oproep deed om de Rotterdamse woonvisie te herzien. Kijk voor meer informatie over de Rotterdamse woonvisie op onze website of bekijk hier zelf de woonvisie.

De vijf grootste Rotterdamse huurdersorganisaties zijn verenigd in het Gezamenlijke Overleg Huurdersorganisaties Rotterdam (GOH). Deze huurdersorganisaties vertegenwoordigen het grootste deel van de sociale huurders in Rotterdam.

Tags: , , ,

★ Er is een reactie van gemeente Rotterdam

Op 24 november waren we uitgenodigd om deel te nemen aan overleg voor samenwerking tussen gemeente – Vestia – huurders. Dit was natuurlijk zinnig, maar al op 15 september stuurden wij feedback op de concept Woonvisie en we hadden nog niets gehoord. Onze eerste vraag was dus ook: waar blijft toch het antwoord op onze reacties op de Woonvisie? En hoe komt de echte Woonvisie er uit te zien?

 

De Woonvisie (concept 2) is nu openbaar, met een nota van beantwoording waarbij inhoudelijk wordt ingegaan op alle feedback, dus die van het Huurdersnetwerk Rotterdam en die van de LHV. Klik hier voor de beantwoording. Opvallend is dat veel partijen, zowel corporaties als de huurders, hetzelfde opmerkten richting Vestia: er wordt niet genoeg aandacht geschonken aan de hoeveelheid betaalbare woningen. Klik hier voor de tweede conceptversie van de Woonvisie.

Over deze versie wordt besloten op

 

We houden het voor u in de gaten. Wij zullen er zijn tijdens de behandelingen en werken samen met de andere Rotterdamse huurdersorganisaties in het Huurdersnetwerk Rotterdam om op te komen voor uw belangen. Wij brachten eerder deze statements uit over de Woonvisie.

Meedoen/meepraten hierover via de werkgroep Rotterdam? Klik hier.

 

Tags: , , ,