Budget

Op basis van de Wet op het overleg huurders verhuurder (ook: Overlegwet of Wohv) moet Vestia budget vrijmaken voor huurdersparticipatie.

Het personeel van bureau is in dienst bij de Stichting Landelijke Huurdersraad Vestia.

 

Zie ook Artikel 7 Wet op het overleg huurders verhuurder