Zienswijze en instemming splitsing Vestia

De Huurdersraad heeft de plannen ontvangen die Vestia deze zomer indient om toestemming te krijgen voor het splitsen. In aanloop hiernaartoe is er veel afstemming geweest tussen de Huurdersraad en Vestia. Vervolgens heeft de Huurdersraad een zienswijze (advies) erover uitgebracht. De toezichthouder neemt die zienswijze mee in het besluit om toestemming te geven. De Huurdersraad heeft ingestemd met de splitsing.

Wel heeft ze geadviseerd dat de nieuwe woningcorporaties met de nieuwe huurdersorganisaties vanaf 1 januari 2023 nauw gaan samenwerken en dat hun adviezen en de adviezen die de Huurdersraad al in de zienswijze heeft opgenomen opgevolgd gaan worden.

Lees hier de zienswijze.

Meer over de splitsing lees je hier.

Tags: