Het was super in Rotterdam, bekijk hier direct het verslag en de foto’s

Meer dan 150 huurders bezochten op dinsdag 28 juni de Huurdersdag in Rotterdam. Sommige moesten best lang in de rij staan om binnen te kunnen komen, maar de dag was de moeite waard van het wachten.

Na een welkomstwoord van organisator Huurdersraad Vestia vertelde Richard Feenstra over de komende opsplitsing in drie delen van Vestia. Met ingang van 1 januari 2023 gaat het Rotterdamse deel door als Hef Wonen. Feenstra is lid van de Raad van Bestuur van Vestia. Hij was niet de enige vertegenwoordiger van deze wooncorporatie. Er was ook een commissaris (een toezichthouder van het bestuur van Vestia) aanwezig die kwam om waar te nemen en te luisteren.

Dat luisteren was naar de huurders. Die kregen een stevig programma voorgeschoteld met drie workshops. Bij ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’ vlogen de ideeën over de tafel, zoals een burendag met een brassband. Bij de workshop over de komende splitsing van Vestia was na afloop de conclusie dat je als huurder veel zelf kan doen in je wijk. ‘Neem het initiatief’, merkte een bewoner op. De derde workshop ging over de wijkambassadeurs, de oren en ogen van de Huurdersraad. De deelnemers waren zo enthousiast bezig dat ze maar door gingen en door gingen en zo niet toekwamen aan het vertellen aan de overige aanwezigen wat hun ervaringen waren. Maar er waren spontane aanmeldingen om wijkambassadeur te worden!

Veel huurders waren gekomen om ‘Nieuwe dingen te horen’, al merkte een enkeling op: ‘Ik wist alles al. Maar niet dat er ook eten was. Als ik dat had geweten, had ik mijn vrouw meegenomen’. Anderen wilden van alles weten over de komende opsplitsing van Vestia. Andere ervaringen: ‘Ik voelde mij gehoord’, ‘Ik wil nieuwe contacten opdoen’ (dat lukte heel goed!), ‘Ik ben al 29 jaar huurder bij Vestia en wist niet dat er een Huurdersraad was tot ik dit jaar een e-mail kreeg. Ik heb hier vandaag veel geleerd’. Anderen kwamen om hun medehuurders te zien, waarbij er ook groepjes waren van mensen uit een flat, die samen waren gekomen.

De mogelijkheid tot persoonlijk contact werd veel genoemd. Dat vonden de aanwezige medewerkers van het KCC (Klanten Contact Centrum) van Vestia ook. Die kregen vragen over achterstallig onderhoud, planmatig onderhoud, overlast, betalingsregelingen en vooral vragen over reparatieverzoeken. Wat oudere mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn, gaven aan nu in een te groot huis te wonen. Maar verhuizen naar een kleinere woning zou hun wel een hogere huur bezorgen. Dat maatschappelijke probleem kon niet worden opgelost.

Er waren ook mensen aanwezig die huurders waren in een complex waartoe ook koopwoningen behoren. Vestia is daar lid van de VVE. Dat leverde veel bureaucratisch gedoe op. Kan en mag Vestia zelf reparatieverzoeken actief aanpakken of moet dat via de VVE? Het bleek lastig te zijn om zo effectief een lekkage aan te pakken.

De aanwezige energiecoaches hadden het erg druk. Zij legden enthousiast uit dat je met kleine investeringen en wat gedragsveranderingen heel veel kan besparen op je energierekening. Niet alleen Vestia splitst zich op in drieën, ook de Huurdersraad moet dat doen. Er zijn dan veel extra vrijwilligers nodig. Er waren nieuwe aanmeldingen daarvoor, vooral als lid of initiatiefnemer voor een bewonerscommissie. Velen gaven aan wel te willen maar er geen tijd voor te hebben. Een persoon gaf aan dat hij hoopte door zich aan te melden meer sociale contacten te kunnen opdoen.

Tot slot: een huurder vertelde dat hij van Hef Wonen als kleinere organisatie een verhoogd serviceniveau verwachtte en vond de nieuwe naam daarom goed gekozen!

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Foto’s door: Bart Versteeg