Parlementaire Enquete Woningcorporaties

De landelijke huurdersraad van Vestia onderschrijft de noodzaak van de parlementaire enquête. Er zijn in het verleden bij corporaties in het algemeen en bij Vestia in het bijzonder zaken gebeurd die tot op de bodem uitgezocht moeten worden. De LHV vindt dat de regels voor corporaties moeten worden aangepast en het toezicht beter moet worden georganiseerd. Wij hopen dat er bij de uitkomsten van de enquête ook aandacht is voor de goede dingen die de volkshuisvesting betekent in Nederland. Dit staat los van alles wat er is gebeurd.

Tags: ,