Werkgroep Duurzaamheid

Onze huurders geven vooral aan dat duurzaamheid moet leiden tot hoger wooncomfort en lagere energielasten. Dáár gaan we voor.

Vestia heeft centraal beleid over duurzaamheid dat soms wordt bijgesteld en waar de Huurdersraad advies over geeft. De werkgroep adviseert over deze adviezen. Daarnaast is duurzaamheid een van de thema’s in de prestatieafspraken.

De Huurdersraad heeft ook energiecoaches die huurders adviseren hoe ze zelf zuinig met energie kunnen omgaan.

Deelnemers
Rien Tuk, huurder uit Rotterdam
Bart Simon, bestuurslid en huurder uit Delft
Cok Beckers, huurder uit Hoogvliet
Hans Paul, huurder uit Rotterdam
Johan van Zeijl, huurder uit Zoetermeer
Rachel Moeniralam, beleidsmedewerker Huurdersraad