Werkgroep Duurzaamheid

Energielastenverlaging en wooncomfort 

Over duurzaamheid is veel te zeggen en er wordt veel over gezegd. Maar huurders geven vooral aan dat duurzaamheid moet leiden tot hoger wooncomfort en lagere energielasten. Dáár gaan we voor.

Reden tot een werkgroep
Bovenstaande opmerkingen tonen aan dat energie leeft onder huurders. Hoe de betaalbaarheid en duurzaamheid bij Vestia samengaan, dat is een vraag waar de Energie Werkgroep zich mee bezig kan houden.

Dan is er nog het volgende: Vestia heeft centraal beleid op duurzaamheid, er zijn bovendien in de vestigingen experimenten (LED-lampen, zonnepanelen, zonneboilers, etc.) mee en duurzaamheid is 1 van de 4 verplichte thema’s in prestatieafspraken. Ook dit is iets waar de werkgroep zich op kan storten.

Samenwerking
Energie is bij uitstek een onderwerp waarmee “veel wordt gedaan” in Nederland. Reden voor de werkgroep om actief te zoeken naar bestaande kennis en samenwerkingen. De Huurdersraad heeft ook energiecoaches die huurders adviseren hoe ze zelf zuinig met energie kunnen omgaan.

Deelnemers
Rien Tuk, huurder uit Rotterdam en voorzitter werkgroep
Bart Simon, bestuurslid en huurder uit Delft
Cok Beckers, huurder uit Hoogvliet
Hans Paul, huurder uit Rotterdam
Johan van Zeijl, huurder uit Zoetermeer
Rachel Moeniralam, beleidsmedewerker Huurdersraad
… en jij?

Aanmelden en input voor de werkgroep, klik hier