Renovatie onder het vergrootglas bij de LHV

Woningverbetering, dat is goed toch? “Uiteraard”, vinden wij, “maar dan moet wel de juiste procedure worden gevolgd”. Dit brachten we onder de aandacht bij Vestia, maar dit kunt en moet u zelf ook doen mocht het onverhoopt verkeerd lopen.

Kozijnen

Als u kijkt naar de foto bij dit artikel die we van een huurder ontvingen, kunt u het alleen maar met ons eens zijn: dit zijn kozijnen die dringend aan vervanging of reparatie toe zijn. Als er sprake is van (veel) (achterstallig) onderhoud, wordt dit door Vestia vaak gecombineerd met woningverbetering. Een voorbeeld: bij het vervangen van oude kozijnen met enkel glas krijgt een complex dubbel glas en een beter energielabel. Laat het nu net zo zijn dat er een aantal woningen van Vestia de komende jaren energiezuiniger zullen worden gemaakt.

Duurzaamheid en woningverbetering in de breedte is uiteraard positief, maar kent ook een andere dimensie: het kan huurprijsopdrijvende effecten hebben en de huurders moeten schriftelijk instemmen met een renovatieplan dat aan alle huurders schriftelijk wordt voorgelegd.

De LHV wil uiteraard dat Vestia huurders telkens goed raadpleegt wanneer er renovatie is en heeft dit aanhangig gemaakt bij het bestuur van Vestia.

Bent u huurder, let u dan zelf ook goed op uw rechten?

Hier leest u uitleg van de overheid over het verschil tussen renovatie en onderhoud. Kort gezegd: is er sprake van renovatie wanneer er (gedeeltelijke) verbetering van de woning plaatsvindt. Als u ervan uitgaat dat Vestia renovatie gaat plegen in uw pand, verzoekt u dan een schriftelijk renovatievoorstel bij Vestia!

Tags: ,