LHV in Nieuws van Vestia

Vandaag verscheen de Vestianieuws op de deurmat van alle Vestia huurders, met daarin een interview met Cees van der Harst, voorzitter van de LHV.

Vestianieuws

Klik op het artikel om het groter te maken. Klik hier voor de vacature.

Tags: , ,

Vacature: Voor het bestuur van de LHV zoeken wij nieuwe leden

Houd jij Vestia de spiegel voor?

De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is de vertegenwoordiger van alle huurders van Vestia en zorgt ervoor dat de belangen van huurders worden meegenomen in het beleid van Vestia. Met een kritische houding gaan we het gesprek aan over onder andere de strategie van Vestia, met het management en bestuur van Vestia. Daarin denken we mee, maar trekken we ook een grens als dat nodig is.

Jij als bestuurslid

Je zit met maximaal 4 anderen in het bestuur van de LHV. Je bent een gesprekspartner voor Vestia. Dit houdt in dat je tijd in je functie steekt. Reken er op dat je één keer per week een vergadering bijwoont of plaatsneemt in een panel. Daarnaast zal er ook wat leeswerk zijn vooraf. Je adviseert Vestia over het beleid dat ze op dat moment aan het maken is en hebt dus daadwerkelijk invloed op het resultaat. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere dienstverlening, doorstroming op de woningmarkt, servicekostenbeleid, veiligheid en leefbaarheid.

Verder lezen…

Tags: ,

Vacature: leden geschillencommissie Vestia

De Geschillencommissie Vestia start haar werkzaamheden per 1 januari 2015. De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op zoek naar leden om aan te dragen voor deze onafhankelijke geschillencommissie.

In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is vastgelegd dat elke corporatie een onafhankelijke geschillencommissie dient te hebben. Vestia werkte voorheen met een externe geschillencommissie. De LHV heeft met Vestia een geschillenreglement opgesteld. Het reglement is vastgesteld en de geschillencommissie dient op 1 januari 2015 te starten met haar werkzaamheden. Daartoe zullen de LHV en Vestia elk twee geschillencommissieleden aandragen.

Verder lezen…

Tags: , , , ,