Pensioenregeling voormalig-bestuurder Staal

In februari van dit jaar, bij het aftreden van Erik Staal, werd bekend gemaakt dat Staal nog recht zou hebben op een pensioenregeling van ruim € 3,5 miljoen. Dit vanwege het afkopen van ‘diverse aanspraken’, waarop Staal recht zou hebben.

De LHV was en is hier fel op tegen.
Staal – die ook al een veel te hoog salaris kreeg – zou dan weglopen met heel veel geld, terwijl de huurders met de gebakken peren zitten: zij betalen door het wanbeleid veel te veel huur terwijl er geen geld is om de
woningen fatsoenlijk op te knappen.

Onaanvaardbaar dus!

De LHV is dan ook verheugd te horen dat Vestia nu onderzoekt hoe de € 3,5 miljoen kan worden teruggehaald. Eindelijk – veel te laat! – noemt Vestia de uitkering en de pensioenvoorziening ‘uitzonderlijk en onverantwoord hoog’.

Het is goed dat ook de leiding van Vestia inziet dat er onrecht is geschied met deze veel te forse uitkeringen. En dat zich dat dus slecht verhoudt tot het lot van de huurders: veel huur betalen voor een woning, zonder dat er geld voor bij voorbeeld een goede isolatie. Iets wat bij andere corporaties een normale ingreep is.

Nu blijkt ook nog dat er regelmatig sprake is geweest van besluiten die genomen zijn in strijd met de statuten en interne regels, dat de verslaglegging gebrekkig was en dat – helaas niet nieuw – er onvoldoende toezicht is geweest van de toenmalige commissarissen. Kortom: het was een puinhoop!

De LHV vindt het goed dat nu de onderste steen boven komt: ongetwijfeld komt er uit de komende onderzoeken nog meer rotzooi op tafel.

Het is dus de hoogste tijd dat het toezicht veel beter wordt binnen Vestia, en dat er niet van deze absurde geldbedragen worden betaald aan bestuurders – of ze nu hebben gefaald of niet. Een normaal salaris moet voldoende zijn.

Zeker omdat keer op keer de rekening bij de huurders wordt gelegd: mensen met een meestal laag inkomen die juist beschermd hadden moeten worden door de top. Terwijl nu de huurders lezen over gigantische geldbedragen, die zij nooit zullen krijgen.

Zij, de huurders, betalen weer het gelag en krijgen huurverhoging op huurverhoging. Dat is voor de LHV onaanvaardbaar, en de LHV zal dus blijven strijden voor betaalbare huurwoningen, ook bij Vestia.

Tags: , ,