Persbericht: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor LHV en huurdersorganisaties

Arjan Schakenbos, bestuurder Vestia en Jelle de Waard, voorzitter van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) hebben op donderdag 17 april een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn nieuwe afspraken over het niveau van inspraak vastgelegd en over de manier waarop corporatie en huurders met elkaar samenwerken.

Verder lezen…

Tags: