Benoeming huurderscommissaris Margriet Drijver bij Vestia

Wij hebben goed nieuws. Per 15 augustus 2020 heeft De Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Vestia Margriet Drijver benoemd als nieuwe commissaris voor volkshuisvestelijke zaken. Ze is door ons bestuur hiervoor voorgedragen.

We feliciteren haar hartelijk met haar benoeming en kijken uit naar de samenwerking met haar en vervolg van de samenwerking met Wout van der Toorn Vrijthoff, de andere commissaris op voordracht van de Huurdersraad.

Margriet Drijver volgt Evert Bartlema op als als huurderscommissaris. We danken Evert hartelijk voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode.

Tags: ,