Oproep aan huurders van een “vrije sector” huurwoning

Heeft u in de afgelopen maand een brief ontvangen van de Belastingdienst met daarin de vermelding dat uw inkomen is getoetst door Vestia? En woont u in een vrije sector woning? Dan is dit bericht bestemd voor u.

Voor een geliberaliseerd huurcontract geldt géén maximaal percentage voor de huurverhoging en géén inkomensafhankelijke huur.
Woont u in een “vrije sector” woning en heeft Vestia toch een inkomensindicatie opgevraagd, meld dit dan aan het bestuur van de LHV.

Twijfelt u of u in een sociale of vrije sector woning woont? Lees dan op deze pagina van de Rijksoverheid wat dat bepaalt.

Tags: , ,