Ontlabeling: einde traject, tip bewonerscommissies

De beantwoording op ons advies (ont)labeling 55+ is nu binnen. Daarmee zijn wij als Huurdersraad aan het eind van dit traject, maar: nu mogen bewonerscommissies adviezen uitbrengen. Wij hebben wel tips voor hen.

 

Lezen over advies en adviestraject? Ga naar Advies over (ont)labeling 55+. De reactie van Vestia doornemen? Dit is de reactie.

 

Als een wooncomplex echt een label (55+) verliest, dan kunnen bewonerscommissies en bewoners met Vestia in gesprek over (nieuwe) leefregels, zodat er in ieder geval duidelijkheid is over hoe de oorspronkelijke en nieuwe bewoners prettig kunnen samenwonen in een complex. Elkaar ergens aan kunnen houden of herinneren is natuurlijk makkelijker dan in het luchtledige over behoeftes (“rust”, “ongestoord”) praten.

 

Alle betrokken bewonerscommissies die nu een adviesaanvraag gaan ontvangen wensen we veel succes, degenen die behoefte hebben aan tips of uitleg kunnen ons uiteraard contacteren!

Tags: , , , , , ,

Advies over (ont)labeling 55+

Soms krijgt de Huurdersraad te maken met ontwikkelingen die we liever zouden negeren. Dit geldt zeker voor de adviesaanvraag over 55+ complexen die ontlabeld worden. Hier vroegen we al lang om, want de ontwikkelde praktijk om te ontlabelen heeft bij ons veel berichten binnen doen komen van ontevreden huurders die niet door Vestia zelf waren geïnformeerd of gekend waren in hun bezwaar. Maar de keus tussen leegstand (gevaarlijk) of ontlabelen (ongewenst) is een keus uit twee slechte alternatieven. Na een uitgebreid gesprek met de Algemene Raad hebben we aan Vestia een advies afgegeven over ontlabeling. Je kunt hier lezen wat en waarom.

 

Ontlabelen is omstreden

Er is een tekort aan sociale huurwoningen op sommige plekken, maar er staan ook seniorenwoningen lang leeg. In het verleden werd het 55+ label wel eens gebruikt omdat dit makkelijk beheren was voor Vestia, terwijl het pand niet altijd specifiek levensloopbestendig en dus aangepast was aan deze doelgroep. Dit lijken redenen om best te kunnen ontlabelen, dus jongere huurders toelaten om in de 55+ complexen te wonen. Maar: de huurders in deze panden, hebben bewust gekozen voor deze leefomgeving. Een leefomgeving waar mensen met gevorderde leeftijd wonen die in de praktijk veel behoefte hebben aan een rustige omgeving. In een Amsterdams pand waar ontlabeld was zei de rechter dat er daarom niet ontlabeld had mogen worden, omdat het huurcontract was aangegaan voor die specifieke omgeving. Natuurlijk is het niet zo dat mensen onder de 55 jaar per definitie asociaal zijn of overlast veroorzaken, maar de angst hiervoor alleen al tast het woongenot aan van sommige ouderen. Leegstand is trouwens niet per se een teken dat er te weinig vraag naar de woningen is onder 55+’ers, de huurprijs moet natuurlijk wel in relatie staan tot een gemiddeld AOW, en we weten dat heel veel seniorenwoningen fors in prijs zijn verhoogd. Kortom: (ont)labelen is omstreden, zeker aangezien wij veel belang hechten aan tevreden mede-huurders van alle leeftijden.

 

Ons advies: alleen positief, als… 

Wij hebben aangegeven dat Vestia in sommige panden mag ontlabelen, maar alleen als het om een pand gaat dat niet specifiek is ingericht als seniorencomplex (met bijbehorende voorziening) en ook als er uitgebreid met de huurders is overlegd, als alle huurders zijn geïnformeerd en als er tot driemaal toe is geprobeerd de woningen toch aan ouderen aan te bieden op meerdere manieren. Leegstand van een woningtype waar een tekort aan is is namelijk bijna niet verdedigbaar en de toekomstige huurder is al zo enorm in slaagkansen erop achteruit gegaan de laatste jaren. Natuurlijk is het belangrijk dat de leegstand niet aan de hoge huur ligt, in dat geval zou ontlabelen een te makkelijke, verkeerde, oplossing zijn.

Overigens is de mate waarin Vestia belooft aandacht aan inspraak op beleid door betrokken huurders te besteden heel positief. Ook bewonersgroepen en klankborden krijgen formeel adviesrecht bij ontlabeling.

 

En nu?

In ons advies staan verbetervoorstellen voor het voorgestelde beleid en een kritische noot voor Vestia over afspraken nakomen. We wachten op reactie van Vestia, zoals hoort na een adviesaanvraag. Hou onze site in de gaten voor de reactie van Vestia. Als je nu in een ontlabeld pand woont zonder leegstand of als je nu in een speciaal aangepast seniorenpand woont (dus met voorzieningen voor ouderen) dan verandert er sowieso niets.

Tags: , , ,