★ Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB

Naar aanleiding van het scheidingsvoorstel van Vestia met betrekking tot DAEB (sociale huur) en niet-DAEB (o.a. vrije sector huur) hebben enkele gemeenten eind 2016 een negatieve zienswijze afgegeven. Er worden meer huurwoningen overgeheveld naar de niet-DAEB tak dan dat de gemeenten wensen. De druk op de sociale huurwoningmarkt is nu al aanzienlijk en neemt de komende jaren alleen maar toe is het argument wat gemeenten aandragen. Zowel starters als doorstromers zullen nog langer op een betaalbare woning moeten wachten is de verwachting. Afgelopen jaar hebben gemeenten, Vestia en het Ministerie met elkaar om tafel gezeten om eventuele oplossingen te onderzoeken. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorig jaar een uitspraak gedaan, waarna enkele gemeenten zich hebben verenigd en een bezwaarschrift hebben opgesteld en wachten nu de reactie af.

Tags: , , ,