Huurprijswijzigingen 2017

Waar we vorig jaar “alleen” een uitzondering op de huurprijsontwikkeling bij Vestia konden maken voor de huurders met inkomensafhankelijke huurverhoging en een recente inkomensval, zien alle huurprijsontwikkelingen bij Vestia er dit jaar iets rooskleuriger uit. We gaven er een advies over af nadat we meerdere keren in gesprek de huurprijsontwikkelingen behandelden.

 

Een samenvatting van ons advies:

Voorgaande jaren waren we telkens negatief over de huurprijsontwikkelingen, want de huren werden maximaal verhoogd. En dat is nu juist waar veel huurders zich persoonlijk zorgen over maken, dat signaal geven we ook dit jaar weer direct door aan Vestia. Ook dit jaar zit er weer een maximale verhoging in en daar kunnen we ons zeker niet in vinden, dat spreken we duidelijk uit. Maar dit jaar is de maximale verhoging wel lager én met keuzeruimte. Veel huurders krijgen hierdoor geen huurverhoging. Wij kozen ervoor Vestia te adviseren de zittende huurders relatief te ontzien. De nieuwe huren van vrijkomende woningen gaan namelijk door nieuwe wetgeving toch al omlaag. Een woning die nu vrijkomt kan daardoor zomaar tientallen euro’s goedkoper verhuurd worden dan (bijvoorbeeld) in december 2016.  Dit veroorzaakt opnieuw wel huurprijsverschillen tussen buren die moeilijk verklaarbaar zijn. Daarnaast komt bij een aantal duizend huurders toch de afrekening van de servicekosten weer niet op tijd, terwijl met de huurprijsaanzegging al wel een nieuw servicekostenvoorschot wordt gepresenteerd. We schreven daarover en over meer in ons advies dat je zelf kunt lezen (klik rechts!).

 

Let op: wij zijn niet Vestia, wij zijn de huurdersorganisatie! Vragen over je persoonlijke situatie moet Vestia beantwoorden, de huurprijsbrief valt tussen nu en 2 weken automatisch op de mat, ook als er geen huurverhoging wordt doorgevoerd. Twijfel je aan je huurdersbelang of huurdersrecht, dan zijn wij er. Wij komen op voor het huurdersbelang. Daarom hebben we ook een aantal tips opgesteld die op korte termijn in een nieuw artikel worden aangevuld. Ben je al geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan ontvang je deze tips automatisch in je inbox.

 

Onze tips

  • Recent gepensioneerd of om een andere reden een inkomensval ervaren? Mogelijk is de inkomensafhankelijke huurverhoging dan terug te draaien (indien van toepassing).
  • Er zijn dit jaar meerdere uitzonderingsgronden voor een huurverhoging, bijvoorbeeld bij het bereiken van de AOW-leeftijd en bij een handicap. Sommige uitzonderingen zijn bij Vestia bekend, maar op andere uitzonderingen moeten huurders Vestia zelf wijzen. Wij schrijven een apart artikel met alle tips hierover.
  • Is de huurprijs wel erg hoog? Controleer je puntentelling via de Huurprijscheck 
  • De servicekostentarieven zijn instemmingsgerechtigd en een voorstel, geen besluit. Informatie opvragen over de aard en samenstelling van de servicekosten of één component daarvan bij Vestia is mogelijk én de bewonerscommissie heeft het recht op een gesprek over het voorstel.

Meer tips volgen per mail en op deze website!

 

 

Wist je al dat…

  • Wij een vaste achterban hebben, de Algemene Raad, met vertegenwoordigers uit alle regio’s waarbinnen Vestia actief is? Zij hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies.
  • Wij eind april een huurdersraadpleging organiseren in Zoetermeer en begin mei in Den Haag en Rotterdam? En hier vlak na in Westland en Delft.

Tags: , , ,