Eindelijk inzicht: betaalbaarheid van wonen

We zijn echt heel blij met de “lokale monitor Wonen”. Want eindelijk kunnen we elke gemeente vergelijken met een andere gemeenten, regiogemeenten en de gemiddelde Nederlandse gemeente: zijn er daar wel genoeg/veel woningen ten opzichte van het aantal (potentiële) huurders? De monitor helpt ons bij het maken van prestatieafspraken. 

 

Zelf kijken hoe het in jouw gemeente staat met de (corporatie)woningen en huurders? Gebruik zelf de lokale monitor Wonen; Wat vind jij van het aanbod in jouw gemeente? Laat het achter op de plek voor reacties hieronder!

 

Voorbeeld: Rotterdam

Overigens hebben we de eerste dag de monitor gelijk kunnen gebruiken om aan te tonen dat de woningvoorraad in Rotterdam helemaal niet “in balans” is zoals de wethouder beweert. Een mooi voorbeeld om aan te tonen wat de monitor kan blootleggen.

 

Tags: , , , ,

Prestatieafspraken houden ons van de straat

Nieuw sinds juni 2015 is het recht voor huurders om bij prestatieafspraken (afspraken tussen één gemeente en één of meerdere corporaties) flinke invloed uit te oefenen. Natuurlijk pakken we deze kans met beide handen aan.

 

Feiten en cijfers 

 • Zo’n 72.000 woonhuizen worden door Vestia verhuurd in meer dan 100 gemeenten
 • 13 gemeenten willen dit jaar prestatieafspraken maken
 • Waaronder de grootste Vestia gemeenten, we zetten ons dus in voor tienduizenden huurders door mee te doen met prestatieafspraken

 

De onderwerpen

In prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over in ieder geval

 • Betaalbaarheid van de woningen en de hoeveelheid betaalbare woningen
 • De beschikbaarheid van de betaalbare woningen voor de diverse groepen huurders
 • Duurzaamheid en energiezuiningheid van woningen
 • Kwaliteit van woningen
 • Leefbaarheid van de omgeving

 

 

Onze uitgangspunten

 1. Dit is een mooie kans om huurdersbelangen te behartigen
 2. We zoeken in de steden actief contact met mede-huurders, lukt dat niet dan zoeken we een goede oplossing.
 3. Vaak kiest een huurder niet om te wonen bij één bepaalde corporatie, daarom werken we als het kan en nuttig is samen met andere huurdersorganisaties
 4. Onze rol: wij staan voor invloed uitoefenen op betaalbaar, veilig en prettig wonen voor huurders, door huurders.
 5. Onze voorkeur gaat uit naar een gezamenlijk bod van Vestia-De Huurdersraad. Dit kan alleen als er overeenstemming is, soms is die er niet, dan zoeken we een andere oplossing.
 6. De gemeente en Vestia moeten voldoende aandacht en informatie geven om het maken van goede afspraken te realiseren

 

Stand van zaken prestatieafspraken juni 2016

We zitten midden in het proces! De stand van zaken is als volgt:

 • Rotterdam: Wij zijn het oneens met de Woonvisie en steunen het Woonreferendum. Woon je in Rotterdam? Ga dan naar de website van het Woonreferendum en teken! Er zijn al 9.000 van de 10.000 handtekeningen binnen. Tekenen is erg belangrijk, omdat het belangrijk is dat de Rotterdamse sociale woningvoorraad behouden wordt.

In deze gemeenten zijn huurders al gehoord en/of betrokken bij de bieding en/of woonvisie:

 • Barendrecht: wij zijn in contact met bewonerscommissies
 • Den Haag heeft een eigen werkgroep
 • Delft heeft een beginnende werkgroep, wij zijn op zoek naar versterking. Neem contact op!
 • Westland heeft een eigen werkgroep die contact houdt met alle bewonerscommissies
 • Zoetermeer heeft een eigen huurdersorganisatie en de Woonkoepel Zoetermeer. De Huurdersraad assisteert
 • Zuidplas kent de VOOH. Dit is een bundeling van zes bewonerscommissies en de Huurdersraad assisteert

En voor de volgende gemeenten zijn wij bezig met het in contact komen met mede-huurders:

 • Brielle in samenwerking met de gemeente
 • Nieuwkoop
 • Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met Vestia

 

Tot slot

 • Over één maand zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Tegen die tijd plaatsen wij een nieuw bericht op deze website.
 • Woon je in één van de genoemde steden en wil je meedoen? Neem dan contact met ons op!
 • Wij zijn bezig met het verzamelen van e-mailadressen. Straks kunnen we per e-mail stellingen en vragen voorleggen en kunnen huurders vanuit huis meedoen.

Tags: , ,