Huurdersvraag: mening LHV (vertraging) afrekening servicekosten

We worden door huurders vaak gebeld met de vraag of de LHV het eens is met de vertraging van de afrekening servicekosten over 2014. Ons antwoord is kort: nee, natuurlijk niet! Vestia moet op tijd afrekenen. 

 

We hebben dit uiteraard uitdrukkelijk en herhaaldelijk aangegeven bij Vestia in de afgelopen drie jaar. Er worden, onder andere op aansporen van de LHV, diverse maatregelen binnen Vestia ontplooid om elk jaar het proces weer tijdiger te laten verlopen.

Over ongeveer één maand zullen wij de procedure servicekosten aan u presenteren. Hier staat in hoe en wanneer Vestia en de bewonerscommissie en individuele huurder contact hebben over de servicekostenafrekening en dat de bewonerscommissie het recht heeft de voorschotten vast te stellen. Aan deze procedure kan de bewoner(scommissie) rechten en houvast ontlenen voor het eerstvolgend afrekenseizoen, 2015.

Bent u een bewonerscommissie en escaleert de servicekostenafrekening? Dat komt voor. Bel ons hierover en dan gaan wij in gesprek met Vestia. Zorg wel dat u eerst zelf het gesprek bent aangegaan en aan ons kunt omschrijven wat het probleem is.

Tags: , , , ,

Recht op tweemaal per jaar overleg met Vestia, waarvan eenmaal over servicekosten

Heeft u een bewonerscommissie? Vanaf dit jaar zal Vestia sowieso twee keer met u overleggen, waarvan één keer over de servicekosten. Dit is een toezegging van Vestia aan de LHV. Controleert u of Vestia deze belofte inwilligt? Maar dan is er nog één vraag: wat kan er tijdens het overleg over de servicekosten worden besproken? Dit is een vraag waar de LHV u antwoord op wil geven. We zoeken informatie over uw (goede, maar ook slechte) ervaringen om tot dit antwoord te kunnen komen. Lees verder voor meer informatie.

Verder lezen…

Tags: , ,