Privacy

Samenvatting

De Huurdersraad is een stichting voor en door huurders. Wij kunnen huurdersbelangen van alle huurders van Vestia (die wonen in 72 000 woningen verspreid over het land) goed behartigen als we, naast regelmatig fysiek contact en bereikbaar zijn, ook per e-mail nieuws en uitnodigingen kunnen sturen. In die e-mails vertellen we wat we doen, leggen we stellingen voor en kunnen we u uitnodigen voor inspraakavonden of inzet voor het huurdersbelang. We delen contact- of e-mailgegevens niet en doen er niets mee wat niet verband houdt met ons doel (huurdersbelangen behartigen). Soms bellen huurders ook met vragen of problemen, die informatie behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk.

 

Heeft u feedback voor ons over privacy en/of gegevensverwerking? Neem contact op!

Bent u al ingeschreven voor onze mailing maar wilt u dat niet meer? In alle mails die we versturen zit de verplichte afmeld-knop, afmelden of uw e-mailadres wijzigen kan ook door ons te mailen of bellen.

Vragen over boven- of onderstaande? Neem contact op!

 

 

Onze privacyverklaring

De gegevens die door de Stichting Landelijke Huurdersraad Vestia (“de Huurdersraad”) worden verzameld, zullen beveiligd en verantwoordelijk bewaard en gebruikt worden.

Doel en gebruik e-mailadressen

Het doel van het bijhouden van e-mailadressen van huurders van Vestia voor de Huurdersraad is het kunnen voldoen aan de taakstelling huurdersbelangen behartigen én de wettelijke verplichting van de Huurdersraad als huurdersorganisatie in de zin van het Wet op het overleg Huurders Verhuurder (Wohv artikel 1f): het op de hoogte houden van huurders van de activiteiten van de Huurdersraad, het betrekken van huurders bij standpuntbepaling van de Huurdersraad en het in staat stellen van huurders om zich bij de Huurdersraad aan te sluiten. De e-mailadressen die wij gebruiken zijn door huurders zelf bij ons achtergelaten.

Verwerking gegevens

Het achterlaten van e-mailadressen via onze e-mailactie van juni-juli 2016 gebeurt zorgvuldig in een beveiligde omgeving. In het beheersysteem verwerkt de Huurdersraad van huurders naam, adres en e-mailadres. Die koppeling is relevant, zodat de e-mail kan worden gepersonaliseerd en er gericht lokaal nieuws kan worden gebracht.

Overige informatie

De organisatie van de Huurdersraad ontvangt soms overige informatie van huurders over hun woonomgeving of woonsituatie. Deze informatie wordt vrijwillig afgegeven en alleen gebruikt door de Huurdersraad met toestemming van de huurder en in relatie tot de doelstelling van de Huurdersraad (het behartigen van de belangen van huurders van Vestia).

Afmelding of bezwaar

Op verzoek van huurders verwijderen of wijzigen we e-mailadressen in ons bezit. Ook is in elke mailing de wettelijk verplichte “afmeld-mogelijkheid” opgenomen.

Tot slot

De Huurdersraad houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.