Benoeming huurderscommissaris Vincent Gruis bij Vestia

Wij hebben goed nieuws. Per 1 mei 2021 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Vestia Vincent Gruis benoemd als nieuwe commissaris voor vastgoedontwikkeling en – beheer. Hij is door ons bestuur hiervoor voorgedragen.

 

Vincent Gruis, nieuwe commissaris bij de Raad van Commissarissen van Vestia, op voordracht van de Huurdersraad

Wij feliciteren hem van harte met de benoeming en kijken uit naar de samenwerking met hem, zoals we ook samenwerken met Margriet Drijver, de andere commissaris op voordracht van de Huurdersraad.

Vincent Gruis volgt Wout van der Toorn Vrijthoff op als huurderscommissaris. We danken Wout hartelijk voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode.

 

 

Tags: , ,

Prijsuitreiking winactie verwacht in ons eerste huurjournaal

Binnenkort zal de prijsuitreiking van de winactie plaatsvinden. Ruim 3000 huurders hebben meegedaan. Je ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de prijsuitreiking in het huurjournaal.  Je kunt niet meer meedoen!

Wél willen we nog heel graag je op de hoogte houden van onze activiteiten en je uitnodigen voor bijeenkomsten en enquêtes. Geef daarom sowieso wel nog je gegevens hier aan ons door! Tot ziens.

Rotterdamse huurdersorganisaties roepen de gemeente op het woonbeleid te veranderen

In het voorjaar beginnen we elk jaar met het voorbereiden van de prestatieafspraken voor het volgende jaar. Die prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn gebaseerd op de woonvisie van de stad.  Zo maken we ook in Rotterdam in 2021 prestatieafspraken, daar doen we dat voor de komende twee jaar (2022-2023). De vijf grootste huurdersorganisaties in Rotterdam, waaronder Huurdersraad Vestia, maken zich echter zorgen over wat de huidige Rotterdamse Woonvisie betekent voor het wonen in Rotterdam. We roepen gezamenlijk de gemeente op dat woonbeleid aan te passen.

De Rotterdamse Woonvisie

De Woonvisie is een gemeentelijk plan waarin de kaders en ambities op het gebied van wonen voor een langere periode zijn vastgelegd. In de Rotterdamse Woonvisie, die een doorkijk biedt tot 2030, staat dat de gemeente Rotterdam het aantal sociale huurwoningen wil verminderen. Na enkele jaren uitvoering van dit beleid worden de gevolgen op de Rotterdamse woningmarkt zichtbaar. Het aantal sociale huurwoningen is afgenomen en het aantal woningzoekenden is gestegen. De slaagkans voor een sociale huurwoning daalde van 14,6% in 2016 naar 6,7% in 2020. Het aantal gemiddelde reacties op een huurwoning steeg van 71 in 2016 naar maar liefst 325 in 2020. De gemeente Rotterdam geeft aan dat er plek is voor iedereen maar de cijfers bewijzen het tegendeel. Rotterdammers met een kleine beurs voelen zich de stad uitgejaagd.

Gezamenlijke oproep aan de wethouder 

Wij vinden dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn in Rotterdam. Zolang de gemeente de Woonvisie en de daarin vastgestelde normen niet loslaat zullen de problemen op de Rotterdamse woningmarkt alleen maar toenemen. Gelukkig staat de Huurdersraad hierin niet alleen. De vier andere grote huurdersorganisaties in Rotterdam delen deze mening. Daarom hebben we per brief een gezamenlijke oproep gedaan aan de wethouder Wonen. Onze boodschap: Kom met een herziening van de Woonvisie. Alleen dan kunnen wij de belangen van onze huurders goed behartigen.


Lees hier de brief.


Tags: , , , ,

Woningen in Westland overgenomen door andere woningcorporaties

Vanaf 1 april 2021 huren de Westlandse Vestia huurders van andere woningcorporaties. De woningen zijn verkocht. Verder verandert er niet heel veel. Zo houden alle huurders dezelfde huurcontracten.

Advies door de Huurdersraad

De Huurdersraad heeft in december advies uitgebracht op het voorgestelde besluit van Vestia woningen in Westland, een zogenoemde ‘maatwerkgemeente‘, aan Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen te verkopen.  Het advies bestaat uit een onderbouwing waarom we positief staan tegenover de verkoop aan deze vier corporaties. Daarnaast ook uit advies hoe om te gaan met de communicatie en participatie van huurders door Vestia in het algemeen en door Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen voor de oud-Vestiahuurders in het bijzonder en ook het advies aan de corporaties over het beheer, onderhoud en verhuurbeleid van het bezit.

Bekijk ons advies opgesteld in samenwerking met actieve huurders in dat gebied en de reactie van Vestia door op de links te klikken.

Warme overdracht naar andere huurdersorganisaties

We hebben in de laatste twee delen van ons advies de input van de huurders verwerkt uit twee online enquêtes. We gaan ervanuit dat we zo de huurders, Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Wateringen en Huurdersvereniging Maasland en Huurdersvereniging Schipluiden – Den Hoorn, De Vereniging voor Arcade huurders, Huurdersvereniging De Wassenaarsche en Huurders Wonen Wateringen (HWW) een warme overdracht kunnen geven.

We wensen alle oud-Vestia-huurders nog veel woonplezier bij Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen toe.

Bergeijk, Brielle en Zuidplas nog te gaan

Vestia is halverwege de verkoop van haar woningen in de ‘maatwerkgemeenten’. Pijnacker-Nootdorp en Barendrecht gingen Westland al voor. Bergeijk, Brielle en Zuidplas staan nog in de verkoop. Hierover vinden onderhandelingen plaats tussen Vestia en geïnteresseerde woningcorporaties en faciliterende overheden,

Wordt je woning ook binnenkort verkocht of wil je op een andere manier meedenken met de Huurdersraad Vestia meld je dan aan met e-mailadres voor de nieuwsbrief.

Tags: , ,

Vacature beleidsmedewerker Huurdersraad Vestia

Standplaats Fonteinbos 1C, 2715 XB in Zoetermeer
Uren per week 32-36 uur
Werk-/denkniveau WO/HBO

Wij zoeken een energieke duizendpoot, die kritisch en inspirerend voor ons als beleidsmedewerker aan de slag gaat.

Wat ga je bij ons doen

Je bereidt adviezen voor het bestuur van de Huurdersraad voor over beleidsvoorstellen van Vestia om zo het geluid van de huurders te vertolken. Je ondersteunt onze Algemene Raad. Je coördineert de communicatie en contacten met onze medehuurders en vrijwilligers en vindt het een uitdaging om constant op zoek te zijn naar vernieuwing in de communicatie met alle Vestia-huurders en het vinden én binden van vrijwilligers. 

Werkzaamheden:

 • Concept adviezen opstellen in samenwerking met werkgroepen en bestuur;
 • Prestatieafspraken opstellen met gemeente en Vestia in ondersteuning van de betrokken bestuurder;
 • Ondersteunen van de werkgroepen, energie- en servicekostencoaches;
 • Het vervullen van de secretarisrol voor de Algemene Raad;
 • Het vinden, laten opleiden en faciliteren van (nieuwe) vrijwilligers voor de werkgroepen en pool van coaches en het ondersteunen van het bestuur hierin voor de gemeentelijke werkgroepen;
 • Het uitvoeren en doorontwikkelen van het communicatiebeleid, waaronder:
  • verzenden van nieuwsbrieven, interactie op social media en via e-mail, websitebeheer;
  • organiseren van huurdersraadplegingen en evenementen, fysiek en digitaal.

N.B. Beleidsonderwerpen en geografische gebieden worden in overleg verdeeld tussen de twee beleidsmedewerkers. Bovenstaande gaat uit van de eerdere verdeling.

Wie ben jij

Je bent een energieke duizendpoot, die goed kan organiseren en openstaat voor vernieuwing en verandering. Spreken in het openbaar vind je leuk om te doen en je kunt snel denken en schakelen. Ook heb je gevoel voor hoe bestuurlijke en politieke verhoudingen werken en kun jij je hier makkelijk tussen bewegen. Je hebt ervaring met het uitvoeren van participatie in een interactief en zorgvuldig proces met alle relevante stakeholders. Je bent praktisch ingesteld en bent graag uitvoerend bezig.

Je werkt goed zelfstandig en je voelt je verantwoordelijk voor het bewaken, borgen en nakomen van gemaakte afspraken. Daarnaast ben je ook een echte teamspeler, en netwerker, weet je mensen en partijen blijvend te (ver)binden.

Daarnaast breng je voor ons mee:

 • WO/HBO-opleiding;
 • Grote affiniteit met het werken met vrijwilligers;
 • Kennis van en affiniteit met het beleidsveld wonen, de corporatiesector en haar huurders, evenals de overige stakeholders;
 • Kennis van ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen en vakgebieden in de volkshuisvesting, Overlegwet en Woningwet;
 • Flexibele instelling (geen 9-tot-5-type) en bereid regelmatig avonden en sporadisch weekenden te werken;
 • Uitstekende sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • Rijbewijs en eigen auto.

Wat bieden wij jou 

 • Marktconform salaris en overige arbeidsvoorwaarden, vergelijkbaar met cao Woondiensten;
 • Ruim opleidingsbudget;
 • Arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur voor bepaalde tijd;
 • Flexibiliteit om je eigen agenda in te delen en (ook …) vanuit huis te werken;
 • Veel ruimte voor initiatief en creativiteit bij het vormgeven van je werkzaamheden.

Over Huurdersraad Vestia

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders van Vestia. We zijn de brug tussen Vestia en haar huurders. Op beleidsniveau is de Huurdersraad gesprekspartner, en we fungeren als spreekbuis van de huurders. Het bezit van Vestia strekt zich uit over geheel Nederland, meer dan 100 gemeenten, circa 64.000 huishoudens.

De Huurdersraad is een onafhankelijke stichting waarvan het vrijwillige bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, allen huurders van Vestia. Het bestuur wordt ondersteund door het bedrijfsbureau van waaruit we onze activiteiten coördineren. Samen met twee collega’s, bureaumedewerker en beleidsmedewerker, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. We vormen een klein, slagvaardig en enthousiast team van medewerkers, waarin we een prettige, informele en dynamische werksfeer creëren.

Procedure

De interne sollicitatiecommissie voert de selectie uit. Je kunt je belangstelling kenbaar met je motivatiebrief via ons sollicitatieformulier op www.huurdersraadvestia.nl/sollicitatie

Voor nadere informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Petra de Hoog, bureaumedewerker, info@huurdersraadvestia.nl / 085 016 01 05. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Petra van der Burg, beleidsmedewerker, 06 442 953 28. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Tags:

Uitkomsten evaluatie proef Wijkambassadeurs

Begin dit jaar hebben we een evaluatie gehouden over onze Proef Wijkambassadeurs. Ben jij benieuwd naar de uitkomsten hiervan, klik dan hier voor de uitkomsten van de evaluatie.

In 2019 zijn wij gestart met een pilot Wijkambassadeurs in en voor de Haagse en Delftse wijken, na een jaar was het tijd voor een evaluatie. De pilot is geslaagd en we gaan door!

De wijkambassadeurs uit Delft en Den Haag zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die de ogen en oren vormen van de Huurdersraad. Regelmatig komen ze bij elkaar voor trainingen en bijeenkomsten. Digitaal en zoveel mogelijk in het echt. Lees meer over de wijkambassadeurs.

Trainingsdag wijkambassadeurs (2019)

Trainingsdag wijkambassadeurs (2019)

Bedankt! Bewonersorganisatie Zuidwijk stopt na 35 jaar

Bestuur van de BOZ in 2021

De Bewonersorganisatie Zuidwijk (kortweg: BOZ) stopt. De Boz bestond altijd uit een groep actieve vrijwilligers die allemaal woonachtig zijn in de Rotterdamse Zuidwijk. Sinds de oprichting eind 1985 zetten de vrijwilligers van de BOZ zich in voor de participatie en de leefbaarheid in Zuidwijk. Zo brachten zij o.a. periodiek de wijkkrant de Zuidwijker uit, organiseerden buurtactiviteiten, fungeerden als inloophuis en ontmoetingscentrum en ondersteunden bewoners. Zo hielpen ze bij het invullen van formulieren.

Veel huurwoningen in Zuidwijk zijn in het bezit van Vestia. De BOZ informeerde de wijkbewoners over de activiteiten en projecten van Vestia. De BOZ trad ook op als belangenbehartiger voor de Vestia huurders uit Zuidwijk. Zo maakte de BOZ zich er hard voor om de signalen en problemen van de Vestia huurders op de kaart te zetten en ging zij geregeld in gesprek met Vestia en de gemeente Rotterdam. Ook voor de Huurdersraad is de BOZ een belangrijke gesprekspartner geweest. De BOZ heeft de Huurdersraad jaren voorzien van nuttige informatie en constructief meegedacht over een goed en eerlijk beleid van Vestia.

De Huurdersraad bedankt de leden van de BOZ die zich jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor alle Zuidwijkse bewoners. Hierbij bedanken wij de BOZ in het bijzonder voor hun inzet voor de Vestia huurders. Wij zijn verheugd dat voormalig voorzitter van de BOZ, Jeannette Philips actief bij de Huurdersraad blijft als AR lid.

Wilt u meer informatie over de BOZ of waarom ze hebben besloten te stoppen? Kijk dan naar een film op Botlek TV (via Youtube) of lees meer op de website van de BOZ. Lees hier de laatste wijkkrant De Zuidwijker.

 

 

 

Tags: ,

Woningcorporaties schieten te hulp

Op 9 februari 2021 hebben de andere woningcorporaties bijna allemaal hun steun uitgesproken voor grote plannen van Vestia om weer financieel gezond te worden. Dat deden ze in een congres van brancheorganisatie Aedes. De woningcorporaties gaan meehelpen zodat Vestia verandert van een noodlijdende woningcorporatie naar maar liefst drie sobere, maar financieel gezonde woningcorporaties. Dat biedt weer perspectief voor de huurders van Vestia.

 • Meer informatie over het congres van 9 februari en wat daar is besproken lees je hier op Vestia’s website.
 • De Huurdersraad heeft de woningcorporaties voorafgaand aan het congres in een brief opgeroepen om mee te helpen. Je leest onze brief, het plan van Vestia en nog meer informatie in ons vorige bericht hierover.

Alle huurcontracten blijven ook na splitsen hetzelfde. Wat er verder verandert, wordt in de komende paar jaar steeds verder duidelijk. Wat we zeker weten is dat voor alle drie de nieuwe corporaties ook huurdersorganisaties met genoeg vrijwilligers nodig zijn! Wil je als huurder van Vestia meedenken en doen met de onafhankelijke Huurdersraad en toekomstige huurdersorganisaties in deze interessante periode? Geef je vrijblijvend op om meer te weten te komen over ons vrijwilligerswerk.

Tags: ,

Onze brief aan de volkshuisvesting ‘Steun het plan en red ons: huurders van Vestia!’

Vestia heeft een plan gemaakt om definitief uit de financiële crisis te komen. Ze heeft alle woningcorporaties in Nederland gevraagd om mee te helpen en dat kost geld. Vestia moet volgens het plan splitsen in drie woningcorporaties. Een corporatie Delft/Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. Die gaan dan ook anders heten. Hoe dat er allemaal uit gaat zien, dat is nog niet bekend. Ook duurt het nog een aantal jaren voordat dat allemaal is geregeld.

De eerste stap is dat alle woningcorporaties het plan bespreken op hun Aedes-congres op 9 februari 2021 en zullen besluiten of ze akkoord gaan met dat plan. In de brief Steun het plan en red ons: huurders van Vestia vragen wij alle woningcorporaties hun steun uit te spreken voor het plan. We denken dat de huurders van Vestia daarmee een stuk beter af zijn in de toekomst.

De drie nieuwe corporaties moeten in staat zijn om als een gewone corporatie voor de huurders te werken. Ze worden niet rijk maar gaan sober en doelmatig werken. De Huurdersraad en de uiteindelijke drie huurdersorganisaties zullen zich er voor inzetten dat dat ook lukt en dat de huurders goed wonen en plezierig huren. We gaan daarom een onafhankelijke commissie opzetten die hiervoor een monitor gaat maken. We spraken met Vestia af dat huurders, bewonerscommissies en Huurdersraad nog beter geïnformeerd en betrokken worden in de plannen voor de nieuwe corporaties.

We vragen ook de huurders van alle andere corporaties om het plan van Vestia te omarmen om zo de huurders van Vestia een kans te geven op goed wonen, al begrijpen we dat we heel wat van ze vragen. Het is nu nodig!

Tenslotte vragen we ook de politiek, overheden en andere organisaties om alle hulp en inzet die nodig is om de nieuwe Vestia’s tot een succes te maken.

Verder lezen:


Wil je als huurder van Vestia meedenken en doen met de Huurdersraad in deze interessante periode? Geef je vrijblijvend op om meer te weten te komen over ons vrijwilligerswerk.


foto ter illustratie – geen Vestia-gebouwen

Tags: , , , , , , , , , ,

Overzichten van planmatig onderhoud door Vestia in 2021

De Huurdersraad zet zich in voor betere informatie voor de bewonerscommissies en de huurders over wat je aan onderhoud aan je huis en woongebouw kunt verwachten. Dan weet je beter waar je aan toe bent! Daarom vind je in dit bericht meer informatie over het onderhoud in 2021.

Vestia heeft ons een conceptlijst gestuurd met wat er in 2021 aan planmatig onderhoud gaat gebeuren in de kerngemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. We willen een completer overzicht van de werkzaamheden in 2021 en ook dat Vestia een lange termijn (minimaal 5 jaar) doorkijk geeft, maar die hebben we nog niet gezien.

Om allerlei redenen kan onderhoud worden uitgesteld en een planning veranderen. Opeens kan er ergens anders een probleem zijn dat vóór moet gaan, of het kan zijn dat er in jouw gebouw nog ander onderhoud moet worden gepleegd en dat dat dan later in een keer gebeurt, in plaats van steeds een klein beetje. En zo zijn er nog veel meer redenen. Ook kan er komend jaar nog ander onderhoud aan je huis gebeuren dat niet op deze lijst staat. Verder kan de gemeente natuurlijk ook nog in je straat aan de slag gaan met bijvoorbeeld wegen- of rioleringsonderhoud.

De Huurdersraad vindt: liever informatie krijgen die misschien nog verandert, dan helemaal geen informatie krijgen.

Klik op de naam van je stad voor het planmatig onderhoud (onder voorbehoud) in 2021 in DelftDen Haag, Zoetermeer, en Rotterdam. In afwachting van publicatie op de website van Vestia zelf.

Voor enkele andere gemeenten staan onderhoudsplannen in de prestatieafspraken/-biedingen opgenomen.

illustratie

foto ter illustratie

Tags: , , , ,