Inzage servicekosten bij Vestia is weer mogelijk!

Wist je dat het weer mogelijk is om je servicekosten in te zien? Je kunt hiervoor een afspraak maken bij
Vestia. Online inzage behoort nu ook tot de mogelijkheden.

Vacature commissarissen Raad van Commissarissen Vestia

De Raad van Commissarissen (RvC) controleert de Raad van Bestuur van Vestia. Er is een vacature voor een lid op voordracht van de ondernemingsraad en ook een lid dat op voordracht van de Huurdersraad wordt benoemd! Die zal Wout van der Toorn-Vrijthoff gaan vervangen. Zie hier de advertentie met alle informatie over de procedures voor beide kandidaten en de profielen.  De sluitingsdatum is 1 november 2020.

Zie ook het bericht over de benoeming van Margriet Drijver, onze andere huurderscommissaris.

 

Tags: ,

Nieuwe beleidsmedewerker Huurdersraad gestart

Het bestuur van Huurdersraad Vestia heeft Nathalie Schootemeijer aangesteld als tweede
beleidsmedewerker. Zij is op 1 september 2020 begonnen. Het bestuur vertegenwoordigt de huurders in het
gesprek met en adviezen aan de Raad van Bestuur van Vestia.

Nathalie Schootemeijer stelt zich voor
Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Spijkenisse. Het opkomen voor alle huurders spreekt mij
het meest aan. Daarbij is de samenwerking met de achterban en het laten zien wat de Huurdersraad Vestia
doet van essentieel belang. De Huurdersraad leer ik kennen als een adviesraad met een stevig stemgeluid
richting Vestia. Streng maar rechtvaardig, kritisch waar nodig en meedenkend. Met verschillende partners
werk ik inmiddels samen aan de gezamenlijke belangen van alle huurders.

Mijn loopbaan in het kort
Ik ben afgestudeerd aan de Ichthus Hogeschool in Rotterdam. Hier heb ik de opleiding Management,
Economie en Recht gedaan. Na mijn studie ben ik begonnen bij de lokale overheid, de gemeente. Hier
heb ik verschillende functies bekleed en heb ik diversen beleidsterreinen onder mijn hoede gehad zoals
onderwijshuisvesting-, accommodatie-, onderwijs-, sport-, cultuur-, WMO-, jeugd-, vrijwilligers-,
vluchtelingen- en handhavingsbeleid. Daarnaast heb ik verkiezingen georganiseerd.
Ik wil graag meer direct contact met de mensen en het daadwerkelijk samen wat kunnen betekenen voor
elkaar in de samenleving. Dat is voor mij reden om voor de Huurdersraad Vestia te gaan werken. Mijn
drijfveer is meewerken aan een samenleving waarin mensen participeren in de zorg voor elkaar en hun
omgeving.

Tags: ,

Advies verkoop woningen Vestia in Pijnacker-Nootdorp aan Staedion

De Huurdersraad heeft in juli advies uitgebracht op het voorgestelde besluit van Vestia woningen in Pijnacker-Nootdorp aan Staedion te verkopen. Inmiddels is de verkoop rond.  Het advies bestaat uit een onderbouwing waarom we positief staan tegenover de verkoop aan Staedion en daarnaast uit advies hoe om te gaan met de communicatie en participatie van huurders door Vestia in het algemeen en door Staedion voor de oud-Vestiahuurders in het bijzonder. Daarnaast advies aan Staedion over het beheer, onderhoud en verhuurbeleid van het bezit. We hebben in de laatste twee delen de input van de huurders verwerkt uit twee online enquêtes. We gaan ervanuit dat we zo de huurders, Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) een warme overdracht kunnen geven.

Bekijk ons advies opgesteld in samenwerking met actieve huurders in dat gebied en de reactie van Vestia door op de links te klikken. Daarnaast hebben we twee enquêtes uitgevoerd, onze landelijke enquête van juni en een verzoek onder de huurders van Pijnacker-Nootdorp waarin we tips vroegen voor dit advies.

We wensen alle oud-Vestia-huurders nog veel woonplezier bij Staedion toe.

Wordt je woning ook binnenkort verkocht of wil je op een andere manier meedenken met de Huurdersraad Vestia meld je dan aan met e-mailadres voor de nieuwsbrief.

Tegen wetsvoorstel met inkomensafhankelijke huurverhoging voor AOW-ers

Door de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) is op vrijdag 4 september jl. aan de Minister en Tweede Kamer een dringend verzoek gedaan om in de nieuwe wet de uitzondering van AOW-gerechtigden van inkomensafhankelijke huurverhoging te houden, voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot maximaal €55.000,-. Wij als Huurdersraad Vestia staan helemaal achter dat verzoek.

Hier lees je het verzoek en voor het bijbehorende persbericht klik je hier.

Benoeming huurderscommissaris Margriet Drijver bij Vestia

Wij hebben goed nieuws. Per 15 augustus 2020 heeft De Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Vestia Margriet Drijver benoemd als nieuwe commissaris voor volkshuisvestelijke zaken. Ze is door ons bestuur hiervoor voorgedragen.

We feliciteren haar hartelijk met haar benoeming en kijken uit naar de samenwerking met haar en vervolg van de samenwerking met Wout van der Toorn Vrijthoff, de andere commissaris op voordracht van de Huurdersraad.

Margriet Drijver volgt Evert Bartlema op als als huurderscommissaris. We danken Evert hartelijk voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode.

Eerste nieuwsbrief voor Haagse Vestia huurders

De Haagse Vestia huurders krijgen op initiatief van onze werkgroep Den Haag een eigen nieuwsbrief. Het eerste exemplaar is op 22 juli 2020 verstuurd. Je kunt hem ook hier lezen.

Huurdersraad gaat met zomervakantie

Van 18 juli t/m 30 augustus is het een welverdiende vakantie voor de meeste vrijwilligers van de Huurdersraad. Ons bureau is ook beperkt bereikbaar.

Van maandag t/m donderdag zijn we tijdens de zomer vaak gewoon telefonisch bereikbaar van 9 tot 17 uur en anders komen we binnen 2 werkdagen bij je terug! Je kunt ons e-mailen op info@huurdersraadvestia.nl.

Fijne vakantie en tot september!