Zienswijze en instemming splitsing Vestia

De Huurdersraad heeft de plannen ontvangen die Vestia deze zomer indient om toestemming te krijgen voor het splitsen. In aanloop hiernaartoe is er veel afstemming geweest tussen de Huurdersraad en Vestia. Vervolgens heeft de Huurdersraad een zienswijze (advies) erover uitgebracht. De toezichthouder neemt die zienswijze mee in het besluit om toestemming te geven. De Huurdersraad heeft ingestemd met de splitsing.

Wel heeft ze geadviseerd dat de nieuwe woningcorporaties met de nieuwe huurdersorganisaties vanaf 1 januari 2023 nauw gaan samenwerken en dat hun adviezen en de adviezen die de Huurdersraad al in de zienswijze heeft opgenomen opgevolgd gaan worden.

Lees hier de zienswijze.

Meer over de splitsing lees je hier.

Tags:

Het was super in Rotterdam, bekijk hier direct het verslag en de foto’s

Meer dan 150 huurders bezochten op dinsdag 28 juni de Huurdersdag in Rotterdam. Sommige moesten best lang in de rij staan om binnen te kunnen komen, maar de dag was de moeite waard van het wachten.

Na een welkomstwoord van organisator Huurdersraad Vestia vertelde Richard Feenstra over de komende opsplitsing in drie delen van Vestia. Met ingang van 1 januari 2023 gaat het Rotterdamse deel door als Hef Wonen. Feenstra is lid van de Raad van Bestuur van Vestia. Hij was niet de enige vertegenwoordiger van deze wooncorporatie. Er was ook een commissaris (een toezichthouder van het bestuur van Vestia) aanwezig die kwam om waar te nemen en te luisteren.

Dat luisteren was naar de huurders. Die kregen een stevig programma voorgeschoteld met drie workshops. Bij ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’ vlogen de ideeën over de tafel, zoals een burendag met een brassband. Bij de workshop over de komende splitsing van Vestia was na afloop de conclusie dat je als huurder veel zelf kan doen in je wijk. ‘Neem het initiatief’, merkte een bewoner op. De derde workshop ging over de wijkambassadeurs, de oren en ogen van de Huurdersraad. De deelnemers waren zo enthousiast bezig dat ze maar door gingen en door gingen en zo niet toekwamen aan het vertellen aan de overige aanwezigen wat hun ervaringen waren. Maar er waren spontane aanmeldingen om wijkambassadeur te worden!

Veel huurders waren gekomen om ‘Nieuwe dingen te horen’, al merkte een enkeling op: ‘Ik wist alles al. Maar niet dat er ook eten was. Als ik dat had geweten, had ik mijn vrouw meegenomen’. Anderen wilden van alles weten over de komende opsplitsing van Vestia. Andere ervaringen: ‘Ik voelde mij gehoord’, ‘Ik wil nieuwe contacten opdoen’ (dat lukte heel goed!), ‘Ik ben al 29 jaar huurder bij Vestia en wist niet dat er een Huurdersraad was tot ik dit jaar een e-mail kreeg. Ik heb hier vandaag veel geleerd’. Anderen kwamen om hun medehuurders te zien, waarbij er ook groepjes waren van mensen uit een flat, die samen waren gekomen.

De mogelijkheid tot persoonlijk contact werd veel genoemd. Dat vonden de aanwezige medewerkers van het KCC (Klanten Contact Centrum) van Vestia ook. Die kregen vragen over achterstallig onderhoud, planmatig onderhoud, overlast, betalingsregelingen en vooral vragen over reparatieverzoeken. Wat oudere mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn, gaven aan nu in een te groot huis te wonen. Maar verhuizen naar een kleinere woning zou hun wel een hogere huur bezorgen. Dat maatschappelijke probleem kon niet worden opgelost.

Er waren ook mensen aanwezig die huurders waren in een complex waartoe ook koopwoningen behoren. Vestia is daar lid van de VVE. Dat leverde veel bureaucratisch gedoe op. Kan en mag Vestia zelf reparatieverzoeken actief aanpakken of moet dat via de VVE? Het bleek lastig te zijn om zo effectief een lekkage aan te pakken.

De aanwezige energiecoaches hadden het erg druk. Zij legden enthousiast uit dat je met kleine investeringen en wat gedragsveranderingen heel veel kan besparen op je energierekening. Niet alleen Vestia splitst zich op in drieën, ook de Huurdersraad moet dat doen. Er zijn dan veel extra vrijwilligers nodig. Er waren nieuwe aanmeldingen daarvoor, vooral als lid of initiatiefnemer voor een bewonerscommissie. Velen gaven aan wel te willen maar er geen tijd voor te hebben. Een persoon gaf aan dat hij hoopte door zich aan te melden meer sociale contacten te kunnen opdoen.

Tot slot: een huurder vertelde dat hij van Hef Wonen als kleinere organisatie een verhoogd serviceniveau verwachtte en vond de nieuwe naam daarom goed gekozen!

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Foto’s door: Bart Versteeg

Huurdersraad met zomervakantie

Van 4 juli tot en met 4 september 2022 is het een welverdiende vakantie voor ons bestuur en de meeste andere vrijwilligers van de Huurdersraad.

Ons kantoor is iets beperkter bereikbaar.

Fijne vakantie en tot september!

Zonnige Huurdersdag in Delft, bekijk hier direct het verslag en de foto’s

Op woensdag 15 juni was Delft aan de beurt voor de jaarlijkse Huurdersdag. De bijna 100 deelnemers, allen huurders van Vestia in Delft, troffen het enorm met het weer. Organisator de Huurdersraad had besloten om veel activiteiten buiten in de open lucht te doen, zoals twee workshops.

Bij ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’ was het lastig om iedereen bij de les te houden. Het enthousiasme won het vaak van het luisteren naar anderen. Een huurster merkte op dat het erg nuttig was om over haar eigen rol na te denken en wil aan de slag gaan met haar medehuursters (v/m).

Er was ook een workshop over de komende splitsing van Vestia in drie kleinere corporaties. Die van Delft en Zoetermeer zal Stedelink heten. Veel aanwezigen waren naar de Huurdersdag gekomen met vragen wat die splitsing voor hen betekende. Men verwacht meer service van een kleinere corporatie, dankzij korte lijnen, waarbij ook de aanpak van problemen in de wijk beter kan worden aangepakt.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers van de Huurdersraad die van alles weten over hun wijk en aanspreekpunt kunnen zijn voor hun medehuurders. Hier vloog idee na idee over de tafel!

Vestia was met veel mensen aanwezig: personeel van het KCC om vragen van huurders en huursters te beantwoorden. Bijvoorbeeld over reparatieverzoeken en duurzaamheid maar ook ‘Mag Vestia sociale huurwoningen omzetten naar vrijesectorwoningen?’ (Ja dat mag.) Anderen maakte zich zorgen over hun nieuwe buren: zes jongeren uit een oorlogsgebied. Zij hadden graag van te voren daarover informatie gehad van Vestia. Zij gaan nu hun nieuwe buren verwelkomen met een bloemetje en een zelfgebakken cake.

Er waren meer mensen aanwezig van Vestia. Zoals een van hen opmerkte, ‘Het is goed als collega’s die normaal gesproken geen contact hebben met de huurders nu op een Huurdersdag in gesprek kunnen gaan met de huurders. Hoe kijken die naar Vestia en wat verwachten zij van ons?’ ‘Wij konden zo uitleg geven de rol van de wijkbeheerders.’

De aanwezige energiecoaches deden hun best om in deze tijd van steeds oplopende energiekosten de aanwezigen te leren hoe zij met eenvoudige maatregelen hun energierekeningen te kunnen verlagen.

Net als Vestia zal ook de Huurdersraad zich in drieën opsplitsen. De drie nieuwe huurdersraden hebben veel extra vrijwilligers nodig. Veel aanwezigen vroegen inlichtingen daarover op of gaven zich spontaan op.

Waarom kwamen de huursters (m/v) naar de Huurdersdag? ‘Ik was nieuwsgierig’, ‘Ik kan zo persoonlijk praten met mensen van Vestia’, ‘Ik wil van Vestia horen waarom er oude mensen in een wisselwoning worden geplaatst naast bekende overlastgevers’, ‘Voor de gezelligheid en omdat het interessant is’. Dat was het zeker, mede dankzij het zonnetje zaten velen buiten geanimeerd met elkaar te praten op alweer een geslaagde Huurdersdag.

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg

Gezellig drukke Huurdersdag in Den Haag, bekijk hier direct het verslag en de foto’s


Zo’n 200 mensen bezochten de Huurdersdag in Den Haag. Deze dag was georganiseerd door de Huurdersraad van Vestia. Ook twee bestuurders van Vestia gaven acte de précense en waren aanspreekbaar voor de huurders. Zij stelden dat een sterke Huurdersraad keihard nodig is voor Vestia.

De Huurdersraad bood de aanwezigen drie workshops aan: een over ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’. Er werden daar veel ideeën geopperd zoals een woontafel, een bibliotheekkastje en ‘klus en klaar voor elkaar’. En ook: hoe kunnen wij een bewonerscommissie oprichten? De tweede workshop ging over de komende splitsing van Vestia in drie Vestia’s. Die van Den Haag krijgt de naam Hof Wonen. De deelnemers wisselden vooral ervaringen en tips uit.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs, de ogen en oren in de wijk van de Huurdersraad. De aanwezigen leerden veel van elkaar en deelden kennis: hoe kan je een effectief wijkambassadeur zijn?

Vestia was zelf ook aanwezig met medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). Die hadden het druk met het beantwoorden van vragen over reparaties en sociale zaken. Ook werd gevraagd of Vestia zonnepanelen gaat plaatsen bij renovatie. Dat is nog onbekend. Een huurder vroeg of haar 55+ complex 55+ blijft. Het antwoord was ja.

De energiecoach Rien Tuk legde uit hoe je als huurder je energierekening kan verlagen.

De aanwezigen waren enthousiast over de Huurdersdag: ‘Goede voorlichting’, ‘Vestia reageert snel op reparatieverzoeken, ‘Ik mis mijn buren’ (taakje voor de volgende Huurdersdag: vraag je buren mee!), ‘Ik kom binnenkort in Den Haag wonen en wou meer weten over Vestia’, ‘Ik wou weten wat de Huurdersraad doet en wat die voor mij kan betekenen’.

Sommige aanwezigen waren ook kritisch: ‘Vestia doet niets tegen de drugshandel in mijn buurt’ en ‘Mijn buurman woont niet in zijn sociale huurwoning maar doet aan onderverhuur. Vestia doet er niets aan’. Tijdens de gesprekjes die de vrijwilligers van de Huurdersraad voerden met aanwezigen kwam veel los. Velen werden meteen doorverwezen naar de medewerkers van het KCC voor persoonlijke hulp.

Na afloop kregen de bezoekers een goodiebag mee en een formulier om zich op te geven als vrijwilliger bij de Huurdersraad. Na de splitsing in drie Vestia’s komen er ook drie nieuwe Huurdersraden. Daarvoor zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig.

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg

Nieuwsbrief # 4 voor Haagse Vestia huurders

De Haagse Vestia huurders hebben op initiatief van onze werkgroep Den Haag een eigen nieuwsbrief. Het vierde exemplaar is op 9 juni 2022 verstuurd. Je kunt hem hier lezen.

In deze nieuwsbrief:
De splitsing van Vestia
Oplevering Guntersteinweg
Het wordt beter!
Last van schimmel?
ORAC adoptant
Een ervaring van een huurder uit Den Haag Zuidwest
Hafiza stelt zich voor als bestuurslid van de Huurdersraad
Omgevingsvisie
Gezocht: Vrijwilligers uit Den Haag voor de Huurdersraad

Lees hier de eerste nieuwsbrief van juli 2020 terug.

Lees hier de tweede nieuwsbrief van december 2020 terug.

Lees hier de derde nieuwsbrief van 14 juni 2021 terug.

Lekker drukke Huurdersdag in Zoetermeer, bekijk hier direct het verslag en de foto’s!

Meer dan 150 mensen kwamen op 23 mei af op de Huurdersdag in Zoetermeer. De Huurdersraad van Vestia organiseerde daar een dag voor de huurders van Vestia in Zoetermeer. De huurders konden drie workshops bijwonen. Een over ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’. Hoe werk je samen als huurders was daar een thema. Een tweede workshop ging over de komende splitsing van Vestia in drie Vestia’s. Die van Zoetermeer en Delft krijgt de naam Stedelink. Het is de bedoeling dat de nieuwe kleinere woningcorporaties meer kunnen betekenen voor haar huurders. En inderdaad, de aanwezigen hoopten op een betere dienstverlening in de toekomst, al zijn er nog veel onduidelijkheden.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs, de ogen en oren in de wijk van de Huurdersraad. De deelnemers waren razend enthousiast: ‘We doen het samen’ was hier de conclusie. Vestia was zelf ook aanwezig met 15 medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). Die hadden het druk met het beantwoorden van vragen over nieuwe en lopende reparaties, en over sociale zaken: leuke activiteiten om als huurders samen te ondernemen.

Ook was er een energiecoach aanwezig. Hoe kan je als huurder je energierekening verlagen? Met kleine ingrepen bleek veel mogelijk.

De huurdersdag werd goed ontvangen bij de aanwezigen: ‘Ik kom hier voor het eerst en zal zeker vaker komen’; ‘Heel informatief’; ‘Ik ga meteen hulp vragen bij het KCC’; ‘Misschien ga ik vrijwiller worden bij de Huurdersraad’.

N afloop kregen de bezoekers een goodiebag mee en een formulier om zich op te geven als vrijwilliger bij de Huurdersraad. Na de splitsing in drie Vestia’s komen er ook drie nieuwe Huurdersraden. Daarvoor zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig.

Verslag door: Ronald van der Spiegel


Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg