Zonnige Huurdersdag in Delft, bekijk hier direct het verslag en de foto’s

Op woensdag 15 juni was Delft aan de beurt voor de jaarlijkse Huurdersdag. De bijna 100 deelnemers, allen huurders van Vestia in Delft, troffen het enorm met het weer. Organisator de Huurdersraad had besloten om veel activiteiten buiten in de open lucht te doen, zoals twee workshops.

Bij ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’ was het lastig om iedereen bij de les te houden. Het enthousiasme won het vaak van het luisteren naar anderen. Een huurster merkte op dat het erg nuttig was om over haar eigen rol na te denken en wil aan de slag gaan met haar medehuursters (v/m).

Er was ook een workshop over de komende splitsing van Vestia in drie kleinere corporaties. Die van Delft en Zoetermeer zal Stedelink heten. Veel aanwezigen waren naar de Huurdersdag gekomen met vragen wat die splitsing voor hen betekende. Men verwacht meer service van een kleinere corporatie, dankzij korte lijnen, waarbij ook de aanpak van problemen in de wijk beter kan worden aangepakt.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers van de Huurdersraad die van alles weten over hun wijk en aanspreekpunt kunnen zijn voor hun medehuurders. Hier vloog idee na idee over de tafel!

Vestia was met veel mensen aanwezig: personeel van het KCC om vragen van huurders en huursters te beantwoorden. Bijvoorbeeld over reparatieverzoeken en duurzaamheid maar ook ‘Mag Vestia sociale huurwoningen omzetten naar vrijesectorwoningen?’ (Ja dat mag.) Anderen maakte zich zorgen over hun nieuwe buren: zes jongeren uit een oorlogsgebied. Zij hadden graag van te voren daarover informatie gehad van Vestia. Zij gaan nu hun nieuwe buren verwelkomen met een bloemetje en een zelfgebakken cake.

Er waren meer mensen aanwezig van Vestia. Zoals een van hen opmerkte, ‘Het is goed als collega’s die normaal gesproken geen contact hebben met de huurders nu op een Huurdersdag in gesprek kunnen gaan met de huurders. Hoe kijken die naar Vestia en wat verwachten zij van ons?’ ‘Wij konden zo uitleg geven de rol van de wijkbeheerders.’

De aanwezige energiecoaches deden hun best om in deze tijd van steeds oplopende energiekosten de aanwezigen te leren hoe zij met eenvoudige maatregelen hun energierekeningen te kunnen verlagen.

Net als Vestia zal ook de Huurdersraad zich in drieën opsplitsen. De drie nieuwe huurdersraden hebben veel extra vrijwilligers nodig. Veel aanwezigen vroegen inlichtingen daarover op of gaven zich spontaan op.

Waarom kwamen de huursters (m/v) naar de Huurdersdag? ‘Ik was nieuwsgierig’, ‘Ik kan zo persoonlijk praten met mensen van Vestia’, ‘Ik wil van Vestia horen waarom er oude mensen in een wisselwoning worden geplaatst naast bekende overlastgevers’, ‘Voor de gezelligheid en omdat het interessant is’. Dat was het zeker, mede dankzij het zonnetje zaten velen buiten geanimeerd met elkaar te praten op alweer een geslaagde Huurdersdag.

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg

Gezellig drukke Huurdersdag in Den Haag, bekijk hier direct het verslag en de foto’s


Zo’n 200 mensen bezochten de Huurdersdag in Den Haag. Deze dag was georganiseerd door de Huurdersraad van Vestia. Ook twee bestuurders van Vestia gaven acte de précense en waren aanspreekbaar voor de huurders. Zij stelden dat een sterke Huurdersraad keihard nodig is voor Vestia.

De Huurdersraad bood de aanwezigen drie workshops aan: een over ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’. Er werden daar veel ideeën geopperd zoals een woontafel, een bibliotheekkastje en ‘klus en klaar voor elkaar’. En ook: hoe kunnen wij een bewonerscommissie oprichten? De tweede workshop ging over de komende splitsing van Vestia in drie Vestia’s. Die van Den Haag krijgt de naam Hof Wonen. De deelnemers wisselden vooral ervaringen en tips uit.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs, de ogen en oren in de wijk van de Huurdersraad. De aanwezigen leerden veel van elkaar en deelden kennis: hoe kan je een effectief wijkambassadeur zijn?

Vestia was zelf ook aanwezig met medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). Die hadden het druk met het beantwoorden van vragen over reparaties en sociale zaken. Ook werd gevraagd of Vestia zonnepanelen gaat plaatsen bij renovatie. Dat is nog onbekend. Een huurder vroeg of haar 55+ complex 55+ blijft. Het antwoord was ja.

De energiecoach Rien Tuk legde uit hoe je als huurder je energierekening kan verlagen.

De aanwezigen waren enthousiast over de Huurdersdag: ‘Goede voorlichting’, ‘Vestia reageert snel op reparatieverzoeken, ‘Ik mis mijn buren’ (taakje voor de volgende Huurdersdag: vraag je buren mee!), ‘Ik kom binnenkort in Den Haag wonen en wou meer weten over Vestia’, ‘Ik wou weten wat de Huurdersraad doet en wat die voor mij kan betekenen’.

Sommige aanwezigen waren ook kritisch: ‘Vestia doet niets tegen de drugshandel in mijn buurt’ en ‘Mijn buurman woont niet in zijn sociale huurwoning maar doet aan onderverhuur. Vestia doet er niets aan’. Tijdens de gesprekjes die de vrijwilligers van de Huurdersraad voerden met aanwezigen kwam veel los. Velen werden meteen doorverwezen naar de medewerkers van het KCC voor persoonlijke hulp.

Na afloop kregen de bezoekers een goodiebag mee en een formulier om zich op te geven als vrijwilliger bij de Huurdersraad. Na de splitsing in drie Vestia’s komen er ook drie nieuwe Huurdersraden. Daarvoor zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig.

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg

Nieuwsbrief # 4 voor Haagse Vestia huurders

De Haagse Vestia huurders hebben op initiatief van onze werkgroep Den Haag een eigen nieuwsbrief. Het vierde exemplaar is op 9 juni 2022 verstuurd. Je kunt hem hier lezen.

In deze nieuwsbrief:
De splitsing van Vestia
Oplevering Guntersteinweg
Het wordt beter!
Last van schimmel?
ORAC adoptant
Een ervaring van een huurder uit Den Haag Zuidwest
Hafiza stelt zich voor als bestuurslid van de Huurdersraad
Omgevingsvisie
Gezocht: Vrijwilligers uit Den Haag voor de Huurdersraad

Lees hier de eerste nieuwsbrief van juli 2020 terug.

Lees hier de tweede nieuwsbrief van december 2020 terug.

Lees hier de derde nieuwsbrief van 14 juni 2021 terug.

Lekker drukke Huurdersdag in Zoetermeer, bekijk hier direct het verslag en de foto’s!

Meer dan 150 mensen kwamen op 23 mei af op de Huurdersdag in Zoetermeer. De Huurdersraad van Vestia organiseerde daar een dag voor de huurders van Vestia in Zoetermeer. De huurders konden drie workshops bijwonen. Een over ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’. Hoe werk je samen als huurders was daar een thema. Een tweede workshop ging over de komende splitsing van Vestia in drie Vestia’s. Die van Zoetermeer en Delft krijgt de naam Stedelink. Het is de bedoeling dat de nieuwe kleinere woningcorporaties meer kunnen betekenen voor haar huurders. En inderdaad, de aanwezigen hoopten op een betere dienstverlening in de toekomst, al zijn er nog veel onduidelijkheden.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs, de ogen en oren in de wijk van de Huurdersraad. De deelnemers waren razend enthousiast: ‘We doen het samen’ was hier de conclusie. Vestia was zelf ook aanwezig met 15 medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). Die hadden het druk met het beantwoorden van vragen over nieuwe en lopende reparaties, en over sociale zaken: leuke activiteiten om als huurders samen te ondernemen.

Ook was er een energiecoach aanwezig. Hoe kan je als huurder je energierekening verlagen? Met kleine ingrepen bleek veel mogelijk.

De huurdersdag werd goed ontvangen bij de aanwezigen: ‘Ik kom hier voor het eerst en zal zeker vaker komen’; ‘Heel informatief’; ‘Ik ga meteen hulp vragen bij het KCC’; ‘Misschien ga ik vrijwiller worden bij de Huurdersraad’.

N afloop kregen de bezoekers een goodiebag mee en een formulier om zich op te geven als vrijwilliger bij de Huurdersraad. Na de splitsing in drie Vestia’s komen er ook drie nieuwe Huurdersraden. Daarvoor zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig.

Verslag door: Ronald van der Spiegel


Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg

Vestia splitst: nieuwe namen, nieuwe Huurdersraden

Vestia splitst en krijgt nieuwe namen

Woningcorporatie Vestia splitst in drie nieuwe woningcorporaties: Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft-Zoetermeer,  vanaf 1 januari 2023. Je hoort dus bij die corporaties als je in een van die steden woont. Woon je daarbuiten, dan ga je bij een van die corporaties horen. Je krijgt eind mei op jouw deurmat een kaart van Vestia met de nieuwe naam en het nieuwe logo van jouw nieuwe corporatie.

Je krijgt later dit jaar meer informatie, zoals het nieuwe telefoonnummer en de bankgegevens van de nieuwe woningcorporatie. Kijk op www.vestia.nl/nieuwecorporatie voor meer informatie van Vestia over de splitsing.

Huurdersraad Vestia splitst en krijgt nieuwe namen

Huurdersraad Vestia splitst vanaf 1 januari 2023 ook in drie nieuwe huurdersorganisaties: Huurdersraad Hef Wonen* (Rotterdam), Huurdersraad Hof Wonen* (Den Haag) en Huurdersraad Stedelink* (Delft-Zoetermeer). De Huurdersraad bestaat uit een vrijwillig bestuur en ondersteunende vrijwilligers en is op zoek naar jou! Kom erbij!

Op onze nieuwe websites (alleen nog maar een homepage) vind je al onze nieuwe logo’s en links naar onze nieuwe Facebookpagina’s, Twitter, Instagram etc. Die gebruiken we vanaf nu al! Tot ziens op onze social media!

Informatie van de Huurdersraad over de splitsing lees je hier.

Tags: , , , , ,

Terugblik Algemene Ledenvergadering en Jubileumbijeenkomst Zoetermeer

Op 25 april waren alle Zoetermeerse Vestia-huurders welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ). Na afloop hiervan vierde de HBVZ samen met de huurders de Jubileumbijeenkomst. Zie hieronder de foto’s van deze gezellige avond.