Huurdersraad Vestia is gesplitst en gestopt per 19 december. Vanaf 1 januari gaan de nieuwe Huurdersraden aan de slag!

Op 1 januari starten de nieuwe huurdersraden Huurdersraad Hef Wonen, Huurdersraad Hof Wonen en Huurdersraad Stedelink. Veel van onze mensen vind je gelukkig terug bij die drie nieuwe organisaties die het werk voor jouw gebied gewoon gaan overnemen.

19 december t/m 31 december 2022 ronden we de splitsing af en hebben kerstvakantie. We zijn dan al niet meer bereikbaar voor onze medehuurders. Vanaf 2 januari zijn de nieuwe organisaties bereikbaar.

We wensen jullie hele fijne kerstdagen en nieuwjaar. En veel succes en plezier in het contact met je nieuwe huurdersorganisatie.

N.B. de vacature voor beleidsmedewerker loopt gewoon door.

Huurdersraad Vestia

Verzoekschrift over bestemming Fonds HBVZ

Op 23 mei is er een Algemene Ledenvergadering van de Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ) geweest. Dit ter beslissing van de opheffing van de HBVZ en continuering van het Fonds HBVZ onder de nieuwe huurdersorganisatie Huurdersraad Stedelink. Een huurder heeft hierover een verzoekschrift ingediend. Klik hier om deze te lezen en klik hier voor de overige vergaderstukken.

Huurdersraad met zomervakantie

Van 4 juli tot en met 4 september 2022 is het een welverdiende vakantie voor ons bestuur en de meeste andere vrijwilligers van de Huurdersraad.

Ons kantoor is iets beperkter bereikbaar.

Fijne vakantie en tot september!

Nieuwsbrief # 4 voor Haagse Vestia huurders

De Haagse Vestia huurders hebben op initiatief van onze werkgroep Den Haag een eigen nieuwsbrief. Het vierde exemplaar is op 9 juni 2022 verstuurd. Je kunt hem hier lezen.

In deze nieuwsbrief:
De splitsing van Vestia
Oplevering Guntersteinweg
Het wordt beter!
Last van schimmel?
ORAC adoptant
Een ervaring van een huurder uit Den Haag Zuidwest
Hafiza stelt zich voor als bestuurslid van de Huurdersraad
Omgevingsvisie
Gezocht: Vrijwilligers uit Den Haag voor de Huurdersraad

Lees hier de eerste nieuwsbrief van juli 2020 terug.

Lees hier de tweede nieuwsbrief van december 2020 terug.

Lees hier de derde nieuwsbrief van 14 juni 2021 terug.

Lekker drukke Huurdersdag in Zoetermeer, bekijk hier direct het verslag en de foto’s!

Meer dan 150 mensen kwamen op 23 mei af op de Huurdersdag in Zoetermeer. De Huurdersraad van Vestia organiseerde daar een dag voor de huurders van Vestia in Zoetermeer. De huurders konden drie workshops bijwonen. Een over ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’. Hoe werk je samen als huurders was daar een thema. Een tweede workshop ging over de komende splitsing van Vestia in drie Vestia’s. Die van Zoetermeer en Delft krijgt de naam Stedelink. Het is de bedoeling dat de nieuwe kleinere woningcorporaties meer kunnen betekenen voor haar huurders. En inderdaad, de aanwezigen hoopten op een betere dienstverlening in de toekomst, al zijn er nog veel onduidelijkheden.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs, de ogen en oren in de wijk van de Huurdersraad. De deelnemers waren razend enthousiast: ‘We doen het samen’ was hier de conclusie. Vestia was zelf ook aanwezig met 15 medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). Die hadden het druk met het beantwoorden van vragen over nieuwe en lopende reparaties, en over sociale zaken: leuke activiteiten om als huurders samen te ondernemen.

Ook was er een energiecoach aanwezig. Hoe kan je als huurder je energierekening verlagen? Met kleine ingrepen bleek veel mogelijk.

De huurdersdag werd goed ontvangen bij de aanwezigen: ‘Ik kom hier voor het eerst en zal zeker vaker komen’; ‘Heel informatief’; ‘Ik ga meteen hulp vragen bij het KCC’; ‘Misschien ga ik vrijwiller worden bij de Huurdersraad’.

N afloop kregen de bezoekers een goodiebag mee en een formulier om zich op te geven als vrijwilliger bij de Huurdersraad. Na de splitsing in drie Vestia’s komen er ook drie nieuwe Huurdersraden. Daarvoor zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig.

Verslag door: Ronald van der Spiegel


Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg

Advies over huurverhoging 2022

Huurverhogingsbrief van Vestia

Je kreeg een brief van Vestia over wat de huurverhoging voor jou betekent. Ook kun je op de website van Vestia vinden wanneer je in aanmerking kunt komen voor huurverlaging. Voor al je vragen kun je hierover bij Vestia terecht. Daarnaast hebben we links naar extra informatie en uitleg op onze pagina: verklarende woordenlijst (2020).

Geldproblemen? Bel gelijk met Vestia | Klik hier. Dat geldt altijd, ook na corona.

Wat adviseerde de Huurdersraad

De Huurdersraad heeft aan het begin van dit jaar overlegd met Vestia over het aankomende huurverhogingsbeleid. De Huurdersraad vroeg Vestia geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen omdat de reden daarvoor (doorstroming bevorderen) met de woningmarkt van nu niet werkt. Ook adviseerde ze de huren te verlagen, omdat huurders van Vestia steeds teveel hebben betaald in eerdere jaren.

Vestia heeft onze adviezen slechts deels meegenomen in een huurverhogingsbeleid dat de huren net iets onder het maximum verhoogt en dat een inkomensafhankelijke huurverhoging laat zien die minder is dan veel andere corporaties. De Huurdersraad heeft opnieuw advies uitgebracht. Dat kun je lezen via de links hieronder.

De Huurdersraad heeft tips gegeven voor de verbetering van de brief en de teksten op de website. Vestia heeft die grotendeels overgenomen.

Tags: , , , ,

HBVZ houdt Algemene Ledenvergadering en viert jubileum op 25 april 2022

De Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ) houdt voor alle Vestia-huurders van Zoetermeer een Algemene Ledenvergadering met aansluitend een feestelijke Jubileumviering op 25 april 2022.
Mis dat niet! Ben jij een Zoetermeerse Vestia-huurder en wil jij meedoen? Klik dan hier voor meer informatie en om je direct aan te melden

Hafiza stelt zich voor als bestuurslid van de Huurdersraad

Hafiza is vanaf maart 2022 bestuurslid van de Huurdersraad. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en vertegenwoordigt de huurders in het gesprek met en adviezen aan de Raad van Bestuur van Vestia. De Algemene Raad van de Huurdersraad heeft Hafiza voorgedragen als bestuurslid.

Hafiza William stelt zich voor
Mijn naam is Hafiza William en ik woon in een zonnig huis van Vestia in Den Haag sinds 2009. Ik heb twee balkons en in de zomer de hele dag zon. Ik ben bij de Huurdersraad gegaan omdat ik leefbaarheid en prettig wonen heel hoog in mijn vaandel heb staan.

Ik heb een financiële achtergrond en heb de afgelopen tien jaar in de medezeggenschap gewerkt. Verder vind ik het leuk om te koken, naar muziek te luisteren en te reizen.

Woningen in Bergeijk verkocht aan twee woningcorporaties

De Huurdersraad van Vestia heeft positief geadviseerd op het voorgenomen besluit van Vestia om haar woningen in de gemeente Bergeijk te verkopen aan de corporaties Woningstichting Woningbelang en Woningstichting de Zaligheden.

Bergeijk is een maatwerkgemeente in Limburg waarin 446 huurwoningen van Vestia na het doorlopen van de vereiste toestemmingen van de toezichthouders, gemeente en Rijk (en van de Huurdersraad) per 1 januari 2022 verkocht zullen worden.

Bij het advies is gebruik gemaakt van de resultaten van een online enquête die door de Huurdersraad zelf is uitgezet, een bewonersenquête van de bewonerscommissie Bergeijk uit 2019 en twee gesprekken met de bewonerscommissie Bergeijk. Voor de huurders is het vooral belangrijk dat de nieuwe corporaties aandacht zullen hebben voor het matigen van de huuraanpassingen, de aanpak van het achterstallig onderhoud en isolatie van de woningen.

Bekijk het advies van de Huurdersraad:

Lees hier het bericht van de betrokken woningcorporaties over de definitieve overname.

Lees hier al onze adviezen over de verkoop van maatwerkgemeenten.

Tags: , , ,