19 oktober weer een Cursus Bewonerscommissies in Den Haag

Het werk in een Bewonerscommissie: wat houdt dat nu eigenlijk in en hoe zorg je er voor dat de andere bewoners ook het belang ervan inzien? Hoe krijg je voor elkaar dat ze misschien wel mee willen doen? Huurdersorganisatie Haag Wonen en Huurdersraad Vestia bieden op 19 oktober gezamenlijk een praktijkgericht programma aan dat verzorgd zal worden door Gisèle Holdert, trainer van de Woonbond.

Aan de hand van stellingen onderzoeken jullie eerst wat nu wel en niet tot de taak van de Bewonerscommissie hoort. Vervolgens wordt er bekeken hoe het nu precies geregeld is; wat zijn de regels vanuit de overheid? Waar moeten verhuurders zich aan houden en wat zijn de rechten en plichten van huurders en de bewonerscommissie?

Vervolgens gaan we dieper in op hoe je de achterban kan bereiken en raadplegen . Weten de andere bewoners wie in de commissie zitten en wat die doet? Met behulp van plaatjes en steekwoorden gaan we in groepjes werken aan een eigen verhaal waarmee je jezelf kan presenteren aan andere bewoners.

Tot slot kijken we hoe de samenwerking met de verhuurder er uit ziet. Er komt ook aan de orde hoe je deskundigheid kan blijven verbeteren, bijvoorbeeld over zaken als renovatie en sloop.

Datum: woensdag 19 oktober van 15:00 – 17:30 met een borrel na

Locatie: Spui 240, 2511 BX Den Haag (verschillende trams en bussen stoppen voor de deur)

Maximaal 20 deelnemers.