Zonnige Huurdersdag in Delft, bekijk hier direct het verslag en de foto’s

Op woensdag 15 juni was Delft aan de beurt voor de jaarlijkse Huurdersdag. De bijna 100 deelnemers, allen huurders van Vestia in Delft, troffen het enorm met het weer. Organisator de Huurdersraad had besloten om veel activiteiten buiten in de open lucht te doen, zoals twee workshops.

Bij ‘Werken aan fijn samenleven in je woongebouw’ was het lastig om iedereen bij de les te houden. Het enthousiasme won het vaak van het luisteren naar anderen. Een huurster merkte op dat het erg nuttig was om over haar eigen rol na te denken en wil aan de slag gaan met haar medehuursters (v/m).

Er was ook een workshop over de komende splitsing van Vestia in drie kleinere corporaties. Die van Delft en Zoetermeer zal Stedelink heten. Veel aanwezigen waren naar de Huurdersdag gekomen met vragen wat die splitsing voor hen betekende. Men verwacht meer service van een kleinere corporatie, dankzij korte lijnen, waarbij ook de aanpak van problemen in de wijk beter kan worden aangepakt.

De derde workshop ging over de wijkambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers van de Huurdersraad die van alles weten over hun wijk en aanspreekpunt kunnen zijn voor hun medehuurders. Hier vloog idee na idee over de tafel!

Vestia was met veel mensen aanwezig: personeel van het KCC om vragen van huurders en huursters te beantwoorden. Bijvoorbeeld over reparatieverzoeken en duurzaamheid maar ook ‘Mag Vestia sociale huurwoningen omzetten naar vrijesectorwoningen?’ (Ja dat mag.) Anderen maakte zich zorgen over hun nieuwe buren: zes jongeren uit een oorlogsgebied. Zij hadden graag van te voren daarover informatie gehad van Vestia. Zij gaan nu hun nieuwe buren verwelkomen met een bloemetje en een zelfgebakken cake.

Er waren meer mensen aanwezig van Vestia. Zoals een van hen opmerkte, ‘Het is goed als collega’s die normaal gesproken geen contact hebben met de huurders nu op een Huurdersdag in gesprek kunnen gaan met de huurders. Hoe kijken die naar Vestia en wat verwachten zij van ons?’ ‘Wij konden zo uitleg geven de rol van de wijkbeheerders.’

De aanwezige energiecoaches deden hun best om in deze tijd van steeds oplopende energiekosten de aanwezigen te leren hoe zij met eenvoudige maatregelen hun energierekeningen te kunnen verlagen.

Net als Vestia zal ook de Huurdersraad zich in drieën opsplitsen. De drie nieuwe huurdersraden hebben veel extra vrijwilligers nodig. Veel aanwezigen vroegen inlichtingen daarover op of gaven zich spontaan op.

Waarom kwamen de huursters (m/v) naar de Huurdersdag? ‘Ik was nieuwsgierig’, ‘Ik kan zo persoonlijk praten met mensen van Vestia’, ‘Ik wil van Vestia horen waarom er oude mensen in een wisselwoning worden geplaatst naast bekende overlastgevers’, ‘Voor de gezelligheid en omdat het interessant is’. Dat was het zeker, mede dankzij het zonnetje zaten velen buiten geanimeerd met elkaar te praten op alweer een geslaagde Huurdersdag.

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Zie hier de foto’s van deze dag
Foto’s door: Bart Versteeg