Splitsing advies december 2021

Vestia is druk bezig met de planvorming voor de splitsing van Vestia. De Huurdersraad heeft al enkele keren advies hierover gegeven. Zo ook in onze maatschappelijke reactie op de visitatie van Vestia.

Daarna gaven we bijgaand advies in december. Graag delen we dat hier met jullie:

In februari 2022 geven we ons laatste advies over de splitsing in een zogeheten voorconsultatie. Heeft Vestia voldoende onze adviezen meegenomen in hun plannen? Dan kunnen we daarna instemmen en onze zienswijze afgeven. En dan gaan we zelf als Huurdersraad ook nog splitsen om onze adviserende rol voort te kunnen zetten bij de drie nieuwe organisaties!