Nieuwe beleidsmedewerker Huurdersraad gestart

Het bestuur van Huurdersraad Vestia heeft Nathalie Schootemeijer aangesteld als tweede
beleidsmedewerker. Zij is op 1 september 2020 begonnen. Het bestuur vertegenwoordigt de huurders in het
gesprek met en adviezen aan de Raad van Bestuur van Vestia.

Nathalie Schootemeijer stelt zich voor
Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Spijkenisse. Het opkomen voor alle huurders spreekt mij
het meest aan. Daarbij is de samenwerking met de achterban en het laten zien wat de Huurdersraad Vestia
doet van essentieel belang. De Huurdersraad leer ik kennen als een adviesraad met een stevig stemgeluid
richting Vestia. Streng maar rechtvaardig, kritisch waar nodig en meedenkend. Met verschillende partners
werk ik inmiddels samen aan de gezamenlijke belangen van alle huurders.

Mijn loopbaan in het kort
Ik ben afgestudeerd aan de Ichthus Hogeschool in Rotterdam. Hier heb ik de opleiding Management,
Economie en Recht gedaan. Na mijn studie ben ik begonnen bij de lokale overheid, de gemeente. Hier
heb ik verschillende functies bekleed en heb ik diversen beleidsterreinen onder mijn hoede gehad zoals
onderwijshuisvesting-, accommodatie-, onderwijs-, sport-, cultuur-, WMO-, jeugd-, vrijwilligers-,
vluchtelingen- en handhavingsbeleid. Daarnaast heb ik verkiezingen georganiseerd.
Ik wil graag meer direct contact met de mensen en het daadwerkelijk samen wat kunnen betekenen voor
elkaar in de samenleving. Dat is voor mij reden om voor de Huurdersraad Vestia te gaan werken. Mijn
drijfveer is meewerken aan een samenleving waarin mensen participeren in de zorg voor elkaar en hun
omgeving.

Tags: ,