Reactie op het bod van de gemeente Rotterdam door Gemeenschappelijk Overleg Huurdersorganisaties (GOH) op woningmarktafspraken

Enige tijd geleden hebben de gezamenlijke huurdersorganisaties in Rotterdam een brief geschreven naar wethouder Kurvers en daarin hun zorgen geuit over de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Deze brief is inmiddels openbaar en ook hier op onze website te lezen, zie: Brief GOH

Tags: , ,