Vacature bestuursleden Huurdersraad Vestia

Houd jij Vestia de spiegel voor?

De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is de kritische gesprekspartner voor Vestia namens alle huurders. De gespreksonderwerpen zijn de strategie en het beleid van de corporatie. De LHV denkt mee, maar houdt Vestia ook een spiegel voor als dat nodig is. Uiteraard staat het perspectief van huurders centraal bij de LHV.

Voor het bestuur van de LHV zoeken wij nieuwe leden

De functie

Als lid van het bestuur van de LHV ben je, samen met de andere leden, de gelijkwaardige gesprekspartner voor Vestia met directie en andere organisatieonderdelen. Je neemt zitting in een bestuur van huurders en adviseert Vestia over haar beleidsvoornemens. Verder denk je mee over te ontwikkelen plannen. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onder meer: dienstverlening, doorstroming op de woningmarkt, servicekostenbeleid, veiligheid en leefbaarheid.

Het profiel

Je huurt een woning van Vestia;
Je kunt de verschillende perspectieven van huurders en wijken inbrengen en je daar verder in ontwikkelen;
Je hebt goede contacten met en/of bent actief in informele netwerken van (specifieke) huurders en wijken;
Je kunt situationeel en strategisch overleggen (variërend van samenwerken tot onderhandelen);
Je bent gericht op samenwerking met andere leden van de LHV en met Vestia;
Je kunt je verplaatsen in andere belangen (van andere huurders en van Vestia);
Je hebt goede schriftelijke, mondelinge en sociale vaardigheden;
Je bent bereid om zo’n 20 uur per maand aan de LHV te besteden.

Wij bieden

Professionele ondersteuning door een beleidsmedewerker van de LHV en externe adviseurs wanneer daar behoefte aan is;
De mogelijkheid om je te ontwikkelen, onder andere door middel van cursussen en trainingen;
Passende vrijwilligersvergoeding;
Ondersteunende ICT zoals een laptop;
Catering wanneer nodig en vergaderruimten op Vestia-locaties;
Ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau bij ontwikkeling en implementatie van ideeën;
De LHV en Vestia waarderen de inzet van vrijwilligers ‘in natura’, bijvoorbeeld met een attentie, een excursie, een gezamenlijk etentje of een bijdrage aan een gezamenlijke activiteit.

Solliciteren?

Mail een brief waarin je aangeeft waar jouw kracht en interesses liggen en stuur een CV mee, uiterlijk 31 januari 2019, naar info@huurdersraadvestia.nl.

Vragen?

Kijk op www.huurdersraadvestia.nl of neem contact op met Petra van der Burg, beleidsmedewerker van de LHV, via e-mail petravanderburg@huurdersraadvestia.nl of telefoonnummer 085 016 01 05.