Bewonerscommissie Aalsdijk maakt bezwaar tegen maximale huurverhoging van 5,4 % en 3,3 % voor de huurders

Dit vraagt om onderhoud.

De bewonerscommissie Aalsdijk is ten einde raad !

Onlangs hebben de huurders aan de van Aalsdijk
3 t/m 393 van Vestia het bericht gekregen dat er sprake zal zijn van een maximale huurverhoging van 5,4 % en 3,3 %.

Dit ondanks achterstallig onderhoud.

Bezwaar tegen de huurverhoging.

Voor de bewonerscommissie reden om bezwaar te maken.

De secretaris Anja Klaver : “Namens alle bewoners heb ik een mail gestuurd aan Vestia, de medewerkster Leefbaarheid”. Voor de zekerheid heb ik Vestia ook maar gebeld, zodat zij hebben kunnen kennis nemen van mijn mail”.

Hoe nu verder ? 

Dit is de eerste stap, die de bewonerscommissie heeft gezet op dit punt.
Daarvoor is een formulier beschikbaar. Daarmee stel je Vestia officieel in gebreke.

Vestia is dan verplicht hier binnen 6 weken op te reageren. Met een antwoord wat zij denken te gaan doen aan het achterstallig onderhoud en een planning.

We gaan uit van een positieve opstelling van Vestia

We gaan natuurlijk uit van het positieve. Dat partijen elkaar weten te vinden. Mocht dat dan echt niet lukken, dan staat eventueel de weg open naar de Huurcommissie.

Achterstallig onderhoud aan toegangstrappen. Geen fijne binnenkomst.

Anja : “We merken elke dag vele tekortkomingen in onderhoud van onze woningen. Dat is niet prettig hoor. Je wilt toch netjes wonen”.  “We zijn een actieve, betrokken en positieve bewonerscommissie en willen ons werk goed doen. We rekenen op een vruchtbare opstelling van Vestia”, besluit Anja.

Verwaarloosd gezicht

Onderhoud hard nodig

 

Verwaarloosd schilderswerk

 

Niet afgewerkt slordige binnenkomst

 

Schilderen voorkomt extra kosten

Tags: