Schouw in Delft mooie start, vervolgaanpak hard nodig

Dankzij actieve bewoners gered van de sloop in een groene omgeving

Het weer voor de schouw was prachtig. De zon scheen volop. Iedereen had er zin in. Vertegenwoordigers van de woningcorporaties Vidomes, Vestia en Wooninvest en de afdeling Wonen van de Gemeente Delft trokken per fiets samen met vertegenwoordigers van de Huurdersraad van Vidomes en Vestia de wijken in. Het was de eerste keer dat we zoiets zo gezamenlijk aanpakten.
We zagen woningen, die als onderdeel van de oplossing van de woningnood tijdelijk gebouwd waren in de jaren 60 van de vorige eeuw. Nu ze staan er nog steeds en al zijn enkele woningen klein, ze voldoen nog altijd in een behoefte. Huizen met een tuin zijn zelfs doorgetrokken naar vrije sectorwoningen. Duidelijk is dat verzorgd groen mensen gelukkig maakt.
Dit bezoek werd gevolgd door het bekijken van een appartementen-complex van Vidomes, dat op de planning stond van sloop. Het voldeed niet meer aan de eisen. Nu na een grondige renovatie voldoen ze dat meer dan ooit. Er is nauwelijks verloop. Zo zie je maar hoe voorzichtig je met zijn met sloop. Het energielabel is zelfs opgevoerd naar B.

Ruimte en groen hebben een positief effect op wonen rondom de Professor Evertslaan

De mensen in de van Assendelftstraat hebben het veel slechter getroffen. Goedkope huur van ca 300 euro. Dat is fijn. Het energielabel is echter G, dus geen echte isolatie. Onderhoud beperkt onderhoud tot het hoogst-noodzakelijke niveau, met je achterwoning direct grenzend aan een herrie-makende en vervuilende snelweg. Het gevolg van maar steeds uitstellen

Nog steeds een geiser in de Assendelftstraat

wat met deze woningen te doen. De dreiging is groot dat er helemaal niets meer wordt gedaan aan de woningen, omdat de investeringen volgens de deskundigen enorm zijn. Je zult er maar wonen. Weer overgeslagen worden in een slechtere woning in een vervuilende omgeving. Dit punt gaan we oppakken bij Vestia. De positieve gevolgen van groen op de leefbaarheid werd nog eens duidelijk in de buurt van de ….. straat. Flinke ruimte tussen de woonblokken geeft het gevoel te beschikken over een wijkparkje. Extra positief is het hier volgens de deskundigen van de woningcorporaties dat er verschillende niveaus van achtergrond en inkomen samenleven. Dat voorkomt eenzijdige wijken.

Op een andere plaats was er sprake van het bezit van drie woningcorporaties en particulier bezit. Hier werd duidelijk dat onderhoud bemoeilijkt wordt als een blok verdeeld is over gemeenschappelijk bezit en die van particulieren. Een draagmuur houdt niet op de grens van twee woningen op en voor isolatie heb je te maken met doorlopende muren.

Gelukkig geen anonimiteit

Tot slot het succes van een mooi 55+-pluscomplex kunnen zien. Hier werd duidelijk dat wonen meer is dan een woning. Hoe bereikbaar zijn de noodzakelijke voorzieningen ?
Al met al was het een goede schouw.

Alle aanwezigen stemden volop in met het voorstel van de Huurdersraad van Vestia nog en dergelijke schouw te organiseren binnen afzienbare tijd.
“Met beelden en ervaringen van deze twee schouwen willen we een direct contact opbouwen door in gesprek te gaan met huurders, aldus Jenny Wijnmaalen. Aan de hand van stellingen willen we een echt gesprek met huurders organiseren. Nu was het teveel van buitenaf naar binnen kijken. Elke deelnemende woningcorporatie en de gemeente Delft hebben hun medewerking toegezegd”, besluit Jenny Wijnmaalen van de Huurdersraad Vestia.

Volg de ontwikkelingen in Delft via de website. Vragen, ideeen en voorstellen voor een schouw of een gesprek, benadert u dan de Huurdersraad Vestia, info@huurdersraadvestia.nl of 085 0160105.

Jenny Wijnmaalen, vertegenwoordigster van de Huurdersraad op bezoek bij huurster