Een actieve bewonerscommissie, onmisbaar in het versterken van je woongenot ! Bewoners Heerenbeek komen met prachtig initiatief.

De bewonerscommissie

Voor de één een groep bestaande uit vergadertijgers.
Voor de ander onmisbaar om de leefbaarheid hoog te houden in de directe woonomgeving.

De bewonerscommissie aan de Langenhorst/Oldegaarde, Rotterdam Zuid  toont het laatste aan. Alsof het allemaal niets is hebben zij een plan uitgewerkt
met een heuse architect.

Het plan voorziet in een aparte ontmoetings- en spelruimte.
De keuken gaat in gebruik als maaltijden- en kookservice. Eten staat immers garant voor sociale ontmoeting.
Het plan voorziet zelfs in het tegengaan van hangjongeren
door een slimme bouwaanpassing.
Er komt een heuse moestuin met een gezamenlijke tuin.
Het plan is om er door de beplanting een vlinder- en bijentuin van te maken.

“We hebben het plan samen met de bewoners opgesteld”, begint de voorzitter John de la Gordt Dillie. “Dat ging eigenlijk heel snel. Mensen hebben zoveel goede plannen in hun hoofd. En geef je de mensen ruimte dan komen de uitwerkingen vanzelf.
De betrokkenheid van bewoners  bij hun woonomgeving is groot. Logisch, want ze brengen er hun leven door”.

“We gaan het plan indienen bij fondsen om voldoende middelen te krijgen”, vervolgt hij. Met tevredenheid kijkt hij met de betrokken bewoners naar de tekeningen van de architect.
“Zonder het bestaan van een bewonerscommissie was dit plan er nooit gekomen”, zegt hij met een tevreden lach op zijn gezicht.

“We rekenen op de medewerking van Vestia en dienen met veel vertrouwen de subsidie-aanvraag in bij de gemeente”, besluit John.

 

Bestaande situatie                               Nieuwe situatie met tuin/wandelpad, terras en moestuin

3 Antwoorden op “Een actieve bewonerscommissie, onmisbaar in het versterken van je woongenot ! Bewoners Heerenbeek komen met prachtig initiatief.”