Huurders Vestia Den Haag vragen om hulp bij besparen op woonlasten

Huurders Vestia Den Haag vragen om hulp bij besparen op hun woonlasten

We kijken terug op een succesvolle en levendige huurdersraadpleging in Den Haag.  Alle Vestia-huurders in Den Haag zijn daar welkom, minstens eenmaal per jaar.

Grote betrokkenheid onder de aanwezige huurders tijdens de Huurdersraadpleging

Het belang van de Bewonerscommissie

De behoefte aan informatie over de positie en recht en van huurders was groot.
Voor de meeste huurders was het nieuwe informatie dat het vormen van een bewonerscommissie een sterke en stevige positie aan de huurders geeft.

Van beide zaken gaat de Huurdersraad Vestia dan ook zeker werk maken”, aldus Cees van der Harst, de voorzitter. “Natuurlijk niet met de vorming, want daar gaat en moet Vestia bij helpen – nee, bij het enthousiasmeren én informeren van onze mede-huurders.”

Hulp bij verlaging woonlasten gevraagd

Veel belangstelling was er voor twee nieuwe vrijwilligersdiensten, die direct van invloed zijn  op de maandelijkse woonlasten: de Energiecoach en de Servicekostencoach

De Energiecoach neemt met de huurder de mogelijkheden tot energiebesparing in zijn woning en/of complex door.

De Servicekostencoach helpt de huurder bij het inzichtelijk maken en controleren van de servicekosten. “Een echte goede service, die niet alleen gaat over de kosten maar ook over de kwaliteit van de geleverde diensten. Voor servicekosten geldt: wie bepaalt, die betaalt, en dat is een heel stevige basis voor goede inspraak”, benadrukt Karin Bakker, voorzitter van de werkgroep Den Haag.

Huurders van Vestia met interesse in het inroepen van deze gratis diensten kunnen zich melden bij de Huurdersraad Vestia, info@huurdersraadvestia.nl of 085 0160105.
Mensen, die dit uitdagende vrijwilligerswerk willen leren zijn ook van harte welkom.