Energie-coach Cok Beckers duidelijk aanwezig op Duurzaamheidsdag in Mariahoeve

Energiecoach duidelijk aanwezig op Duurzaamheidsdag in Mariahoeve

Zaterdag 14 april was de start van iets moois. Samen met Vestia was de Huurdersraad duidelijk aanwezig op de Duurzaamheidsdag in Mariahoeve. Een mooi initiatief van het wijkberaad.

Onze vrijwilliger en energiecoach Cok Beckers had het die dag erg naar de zin.

“Mensen hebben er behoefte aan om hun vragen kwijt te kunnen”.  “Niet alleen over de mogelijke besparingsmogelijkheden
van een duurzaam energieverbruik”. “Net zo zeer over belangrijke zaken als een schoon portiek of de aanpak van woonoverlast”.

Cok Beckers laadt zijn energie op

Prachtig is het om te zien dat er bewoners met geheel uitgewerkte plannen komen om energiebesparing te bereiken. “Die hebben we genoteerd en daar zal Vestia ook op ingaan”, aldus de medewerkster van Vestia Martje Vermolen.                                                                          

Cok Beckers is een fervent voorstander van Bewonerscommissies. “Bewoners hebben er recht op”. “Helaas vinden bewoners het al snel veel werk”, stelt Cok.

Positief was het dat ook de twee andere grote Haagse Woningcorporaties aanwezig waren. Altijd goed voor de contacten. En natuurlijk was het positief dat we deze activiteit samen met Vestia hebben georganiseerd. “De samenwerking was prettig”, stelt Cok Beckers. Martje Vermolen was het hiermee volstrekt eens.

En zoals het met betrokken vrijwilligers gaat, gaf Cok ook een opdracht mee aan de Huurdersraad : “Roep alle energie-coaches snel bijeen, want we hebben belangrijk werk te doen. We staan te trappelen”. Cok, enorm bedankt voor je grote inzet! En Martje bedankt voor de eerste samenwerking op dit punt. We hebben de smaak te pakken en gaan door.