★ Goed nieuws! Basiskwaliteit ontvangen

Zie ook ons artikel Dit willen wij van Vestia № 2: de basiskwaliteit van woningen omschrijven

 

Net voor de kerstvakantie ontvingen wij van Vestia de concept basiskwaliteit.

We gaan nu een advies opstellen, maar niet nadat we de Vestia-basiskwaliteit vergeleken met de kwaliteit die andere woningcorporaties en verhuurders garanderen. Het advies komt tot stand in overleg met onze Algemene Raad en wordt openbaar gemaakt op deze website.