Soms kan het: huurverhoging terugdraaien

Iedere Vestia-huurder krijgt deze week een brief met de nieuwe hoogte van de huur. Soms verandert er niets en krijgen huurders geen huurverhoging, soms wel. Een hoger inkomen kan tot een extra huurverhoging leiden. Maar! Dit jaar zijn er nieuwe regels, waardoor deze hogere huurverhoging niet altijd meer mag of waardoor deze, voordat hij ingaat, teruggedraaid kan worden. Heb je twijfels? Lees dan zeker even verder.

 

De inkomensafhankelijke huurverhoging gaat door als je een sociale huurwoning huurt en het bruto jaarinkomen van het huishouden boven de € 40.349,00* is.

Maar de inkomensafhankelijke huurverhoging kan/mag niet als er sprake is van

 • een lichamelijke en/of geestelijke handicap
 • een chronische ziekte (aantoonbaar via zorgindicatie van minimaal 10 uur)
 • tenminste één van de bewoners 65 jaar of ouder is
 • het huishouden uit 4 of meer personen bestaat
 • het huishoudinkomen helemaal géén € 40.349,00 meer is vanwege
  – een (recent) aantoonbaar wegvallen van een “verdiener” binnen het huishouden
  – een (recente) aantoonbare daling van het huishoudinkomen, zoals pensionering

 

Bij twijfel

 • Doe de huurprijscheck via de website van de Huurcommissie
 • Meld de twijfel en reden bij Vestia in een bezwaar voordat de huurverhoging ingaat. Het in te vullen bezwaarschrift vind je hier en zelf een brief schrijven is ook mogelijk, zoals voor het bezwaar maken op basis van een recente inkomensdaling (dit is namelijk geen wettelijke afspraak, maar één die wij met Vestia maakten).
 • Voor de verschillende bovenstaande gevallen gelden verschillende “bewijslasten” (zie in te vullen bezwaarschrift voor aan te leveren bewijslast of contacteer Vestia).

 

Je hoeft dus niet direct naar de Huurcommissie, maar als je er met Vestia niet uitkomt kan dit wel het gevolg zijn. Een Huurcommissie-bezwaar kost EUR 25. Meer daarover leest u hier.

Vestia gaf bij ons aan dat het mogelijk is de persoonlijke onderbouwing per adres van de huurverhoging in te zien, nadat wordt ingelogd op hun website. Wij hebben het niet kunnen testen, maar het kan handig zijn voordat je eventueel een van de vorige stappen onderneemt.

 

* Veelgestelde vraag: Hoe komt Vestia aan mijn inkomen en mogen zij dat wel weten?

De Belastingdienst geeft op basis van de aanslag over 2015 bij Vestia aan of jouw huishouden meer of minder dan €40.349,00 hebt verdiend. Daar was vorig jaar wat over in het nieuws omdat dit door de wetgever niet goed was geregeld. Dit is nu hersteld, de verstrekking van die gegevens aan Vestia door de Belastingdienst is dus legaal.

Tags: , , , ,

6 Antwoorden op “Soms kan het: huurverhoging terugdraaien”

 1. R J De Haan

  Welke idioot heeft dat zgn. scheefwonen verzonnen? Het is pure geldkloperij . Het gaat nergens over. Voor doorschuiving naar duurdere woning, gelul, als je je stekje hebt gevonden blijf je daar zitten. Ik vind dit pure diefstal. De woonbond ging er toch wat aan doen met hub grote mond? 10% omlaag i.p.v. 4,3% omhoog? Allemaal door die minister Blok (kelul) Het word dteeds erger in dit land!

 2. Laurette van de Huurdersraad

  Ook wij vinden het scheefwonen een vervelend argument. Als mensen echt heel veel verdienen en echte arme mensen geen sociale woningen kunnen vinden, moeten we daar oplossingen voor verzinnen. Hele groepen mensen demoniseren hoort daar niet bij. Goed dat u het noemt. Overigens maken wij ons veel meer zorgen over omgekeerd scheefwonen: mensen die in een te dure woning wonen, die potentieel in de schulden raken. Dát is huurdersbelang, daar wat aan te doen.

 3. Bert van der Meer

  Ik blijf me verbazen over de systematiek achter de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Waarom wordt voor een eventuele inkomensafhankelijke huurverhoging gebruik gemaakt van twee jaar oude en dus niet actuele gegevens? In twee jaar kan er immers veel veranderen , zoals ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid, een verbroken relatie: allemaal zaken die een (forse) inkomensdaling tot gevolg kunnen hebben. In geval van een recente inkomensdaling is bezwaar aan te tekenen, wat niet voor elke huurder “even” te doen is, voor de woningcorporatie’s een hoop werk om de bezwaren te behandelen.

  Of men het nu eens of oneens is met de inkomensafhankelijke huurverhoging: het kan toch allemaal veel eenvoudiger? De belastingdienst ontvangt namelijk maandelijks van werkgevers en uitkeringsinstanties een opgave van ingehouden loonbelastingen en premie’s: het actuele inkomen is bij de belastingdienst bekend,. Waarom dan met oude gegevens rekenen?

  Een mogelijkheid om met het jaarinkomen van het voorafgaande jaar de huurverhoging te berekenen is, de jaarlijkse huurverhoging iin plaats van juli in augustus of september in te laten gaan: het jaarinkomen van het voorafgaande jaar is dan bekend, en er is redelijke schatting te maken van het te verwachten jaarinkomen.

  ik ben overigens benieuwd of wel eens berekend is, hoe hoog de uitvoeringskosten van het hele circus rondom de inkomensafhankelijke huurverhoging is en deze nu daadwerkelijk oplevert en of woningcorporaties dat kunnen en moeten verantwoorden.

 4. wij vragen ons af hoe dit kan. mijn vrouw en ik zijn : 72jaar en 78 jaar dus met pension en aow en ik werk nog maar 15 uur per week om mij nog nuttig te maken en in beweging te zijn en een doel.

 5. Rene Jutjens

  huurs verhoging,geen cent krijgen ze meer,er een onderhoudt achterstand van heb ik jou daar,we wonen nu 4 jaar hier,nog geen likje verf is er over heen gegaan.
  Bij mensen zit het huis vol met schimmel en vocht,het laminaat gaat gewoon krom staan,stenen vallen uit de muur,fundering verzakt gewoon,afzuiging zit verstopt.
  Na nu blijkt dat de laatste keer 12 jaar geleden de schilders zijn geweest.
  Het is gewoon een schande hoe de huurders behandeld worden,die stenen die er vallen kunnen geen kwaad,tuurlijk wel de regen loopt er zo in dus vocht in de muren,mensen durven niet te stoken omdat de kosten gewoon de pan uitrijsen,mensen worden er ziek van.
  het is gewoon een onveilige woonsituatie.
  Nu is er een onderzoeks buro geweest die man wist niet wat hij allemaal zag,maar de bewoners mogen niet het rapport inzien wat het buro constateerde,wat moet je dan serieus nemen .