Zoetermeerse prestatieafspraken niet ondertekend door de huurdersorganisaties

Vestia is als enige Zoetermeerse woningcorporatie gevraagd om hun bieding in 2015 voor de prestatieafspraken voor 2016-2019 te herschrijven. Dinsdag 28 juni jl. heeft de gemeente Zoetermeer de prestatieafspraken alsnog met Vestia en de andere Zoetermeerse corporaties de Goede Woning en Vidomes ondertekend. Maar: de huurders tekenden niet mee en wel om de volgende redenen.

De huurders zijn van mening dat De Goede Woning en Vidomes de gemeente ruim voldoende bieden, dit in tegenstelling tot Vestia. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen is voor huurders die nu in Zoetermeer wonen en voor toekomstige huurders van groot belang. Dit lijkt nu niet voldoende gewaarborgd door Vestia. De komende maanden zullen de Woonkoepel, gemeente en corporaties om de tafel zitten om te praten over de prestatieafspraken voor 2017.

Voor meer informatie, zie het artikel in het Streekblad Zoetermeer

Tags: , ,