14.000 huurders in Rotterdam-Zuid worden gecompenseerd voor fout met servicekostenpost schoonmaak

14.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid moeten wachten op hun servicekostenafrekening of kunnen een correctie verwachten over het afgelopen jaar. De correctie betreft in een aantal gevallen een teruggave van onterecht te veel betaalde kosten voor de schoonmaak.

 

Wat is er gebeurd?

Dankzij oplettende bewonerscommissies kwamen we er achter dat de post schoonmaak op aard, inhoud en prijs was gewijzigd zonder inspraak van huurders. Dat mag natuurlijk niet. Het voorschot is niet gestegen, maar de werkelijke kosten voor deze post zijn dat in een aantal gevallen wel. Om die reden was de kostenstijging niet direct zichtbaar.

 

Wat gaat er nu gebeuren?

Vestia moet deze fout herstellen. Om die reden liggen een aantal afrekeningen stil: alle afrekeningen moeten opnieuw bekeken worden en waar al een foutieve afrekening is verstrekt, moet een correctie plaatsvinden. Dit herstel gebeurt in samenspraak met de Huurdersraad, wij letten extra op de panden waar geen bewonerscommissie is en formeren een speciale werkgroep die dit herstel volgt. Het doel is om eerst te komen tot een concept oplossing voor de al betaalde te hoge servicekosten. Zodra deze concept oplossing er is, nodigen we alle betrokken huurders uit om zich daarover uit te spreken. Deze raadpleging wordt toegankelijk voor alle huurders, ook huurders zonder e-mailadres. 

 

Dit had nooit mogen gebeuren. Dat oplettende huurders dit opgemerkt hebben maakte mogelijk dat we het kunnen laten oplossen! Daarom roepen we hierbij nogmaals op tot grondige controle van de servicekostenafrekening. Kijk voor meer informatie en voor de uitleg op www.huurdersraadvestia.nl/servicekosten.

 

Meer vragen?

Ben je lid van een bewonerscommissie: informeer je buren! Hieronder kun je een reactie achterlaten of vragen stellen, die zijn openbaar. Natuurlijk kun je ook mailen of bellen

We zullen automatisch updates geven en vanzelf de uitnodiging aan alle betrokkenen versturen.

Een antwoord op “14.000 huurders in Rotterdam-Zuid worden gecompenseerd voor fout met servicekostenpost schoonmaak”