(Foto)verslag: Huurders Den Haag aan het woord

De nieuwe Woningwet geeft huurders meer rechten en meer mogelijkheden. Aangezien die rechten en mogelijkheden alle huurders toekomen, brengen wij die naar alle huurders. Afgelopen dinsdag startte daarom een reeks van huurdersraadplegingen in de Randstad waarop wij veel huurders aan het woord laten over thema’s die hen aangaan: betaalbaarheid, energiebesparing en service. Een nieuwe activiteit met verassende opbrengsten: lees verder voor het (foto)verslag van de huurdersraadpleging van 10 november in Den Haag. 

 

Eerst wat statistieken: we nodigden 20.000 huishoudens in Den Haag persoonlijk uit om met ons op 10 november ’s avonds van gedachten te wisselen. De avond trok een volle zaal bezoekers: precies waar we op hadden gehoopt. Er waren mannen en vrouwen van diverse afkomsten, uit verschillende wijken van Den Haag en van verschillende leeftijden. We deden drie dingen: informeren en luisteren en ook maakten we de oplossing van (slepende) problemen mogelijk.

 

Informeren

We willen graag meer en vaker laten weten aan alle huurders wat we doen, dat we dat voor hen doen en hoe we het doen. Vestia heeft 80.000 huishoudens, met alle huurders communiceren is daarom een grote opgaaf en iets dat we willen en moeten doen. De nieuwe Woningwet geeft ons hier ook de gelegenheid voor.

Daarom begon Cees van der Harst, voorzitter van de LHV, de avond met aangeven dat de avond niet om de ‘LHV’ en ‘jullie Haagse huurders’ gaat: de Huurdersraad is door en voor huurders. Vervolgens vertelde Laurette Vermeulen, beleidsmedewerker, wat er aan de hand is met huurprijzen in Den Haag, Nederland en bij Vestia en wat de LHV doet om hier wat aan te veranderen. Dit was als inleiding bedoeld op de vraagstelling over betaalbaarheid later. Hierna gaf Sherwien Ramsoedh een presentatie over hoe, waar en bij wie een Vestia huurder invloed kan uitoefenen op zijn leefomgeving. Van de twee laatste presentaties worden artikelen gemaakt die nog in november op deze website verschijnen.

 

Problemen oplossen

We vonden dat huurders die zijn gekomen met concrete problemen niet met lege handen naar huis konden gaan. Daarom vroegen we Vestia aanwezig te zijn. Om te vertellen over hun plannen in Den Haag in 2016, maar ook om vragen van huurders te beantwoorden en dringende of slepende zaken op te pakken. Dat is gebeurd!

 

Luisteren

Waar het ons vooral om draaide was het gesprek en het horen van de mening van Haagse huurders van Vestia over betaalbaarheid, energiebesparing en service. En die hebben we gehoord. Een kleine greep uit de geluiden uit de zaal:

 

Betaalbaarheid

Het merendeel van de zaal gaf aan dat de recente huurstijgingen die iedereen in onderzoeken en in de krant vindt, echt invloed heeft op hun leven en besteedbaar budget of die van kennissen. Sommige huurders kampen met een te hoge huur, anderen gaven aan een lage huur te hebben maar ook een zeer verouderde woning. Verhuizen is voor veel huurders vrijwel onmogelijk omdat een vergelijkbare woning in betere staat veel te duur is geworden. Er waren veel huurders die aangaven dat hun huidige woning een huur had die past bij de staat waarin de woning verkeert. Een tijdelijke huurkorting bij verhuizen is niet iets dat huurders uit Den Haag zou stimuleren om wel te verhuizen, maar een deel van de zaal zag zelfbeheer in combinatie met een huurkorting wel zitten.

 

Energiebesparing 

Ten aanzien van Energiebesparing hebben we veel en veel diverse meningen gehoord. De aanwezige huurders zaten in compleet verschillende woningen: sommigen hadden nog steeds één ouderwetse gaskachel in de woning, maar anderen hadden vloerverwarming en dubbel glas. Huurders gaan bij energiebesparing uit van de huidige situatie en vinden het belangrijk dat zij wel vooruit gaan in comfort, daar niet onredelijk voor betalen en bij energiebesparende maatregelen wel gegarandeerd besparen. Zuinige stokers gaven aan dat met hen weinig rekening gehouden wordt: bij aanpassingen aan de woning die de woonlasten omlaag zouden moeten brengen gaan zij er meestal op achteruit omdat de huur door de aanpassingen wel omhoog gaat maar hun stookgedrag en daarmee stookkosten niet veranderen.

 

Dienstverlening 

Huurders gaven aan waar ze tevreden over waren en ook waar de pijnpunten zitten: aan de ene kant is dat, dat het soms onduidelijk is bij wie je als huurder terecht kan bij problemen. Gemeente, corporatie, zorginstelling: je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Een serieus signaal. Ook melden huurders dat Vestia het in de basis goed doet, totdat een zaak complexer wordt.

 

Fotoverslag

 

Onze belofte

De mening van de huurders uit Den Haag gaan we actief uitdragen richting Vestia in onze gesprekken, projecten en adviezen.

In 2016 komen er meerdere huurdersraadplegingen per regio per jaar: in ieder geval in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Huurders en bewonerscommissies worden persoonlijk uitgenodigd. We gaan ook digitale huurdersraadpleging doen. Mensen zonder e-mailadres of computer vallen niet buiten de boot, degenen die het wel prettig vinden kunnen online inbreng leveren.

We hebben veel geleerd en willen iedereen de mogelijkheid geven zich bij ons aan te melden om actief te worden, thema’s of vragen aan te dragen of feedback te melden. U kunt dat via de contactpagina doen. U mag natuurlijk ook op dit artikel reageren, wij zijn benieuwd!

 

 

Bedankt aan alle huurders voor de inbreng tijdens de avond en door zich in te schrijven om actief te worden! 

Tags: , ,