Nieuw: huren in gemengde complexen bij Vestia

De LHV heeft vorige week advies uitgebracht aan Vestia over de splitsing van woningen. De LHV adviseerde ‘positief, mits’. Dat betekent dat we niet negatief zijn over de voornemens, maar dat er toevoegingen moeten worden opgenomen in de standaarddocumenten voordat de LHV positief is.  Na deze toevoegingen denken wij dat het huurdersbelang voldoende is gegarandeerd. Lees verder voor meer informatie over splitsen, het advies en het vervolgtraject.

 “Wordt mijn pand verkocht?”

De LHV wordt vaak gebeld met de vraag “wordt mijn pand verkocht?”.  Huurders vermoeden dit regelmatig wanneer er wordt gestart met onderhoud of renovatie in hun pand. Over het algemeen klopt dit vermoeden niet: er is dit jaar meer geld voor onderhoud, investeringen en renovatie. Geen reden tot zorgen dus voor huurders: integendeel. 

Wat op termijn wel gaat gebeuren, ook bij andere corporaties, is de splitsing van complexen. Na splitsing kunnen “losse” woningen uit huurcomplexen worden verkocht. Er ontstaat dan een gemengd pand, waar huurders en kopers naast elkaar leven, waarin een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt opgericht.

Advies in twee delen

In het eerste advies over splitsen vroeg Vestia de LHV een uitspraak te doen over de standaard splitsingsakte, het Huishoudelijke Reglement dat zal worden gebruikt voor op te richten VvE’s en ook over de voorbereidende werkzaamheden en selectie van “te splitsen” panden.

Het tweede advies dat de LHV ontving gaat over het te voeren beleid, de besluitvorming binnen de VvE en de omgang met huurders en participatie. Deze onderwerpen onderzoeken we nog en het advies volgt binnen 3 weken.

“Positief, mits”

De LHV is positief over de standaard splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement, maar vroeg Vestia meer zekerheden op te nemen zodat huurders en kopers dezelfde verplichtingen en verboden kennen wanneer zij wonen in een gemengd complex bij Vestia: onderverhuur en (periodieke) woningruil ontbraken naar de mening van de LHV in de standaardstukken van Vestia. Vestia heeft gereageerd dat zij deze waarborgen gaan opnemen, indien (notarieel) mogelijk.

Daarnaast zijn we nog bezig met advies over het beleid in de Vereniging van Eigenaren. Het Huurrecht voor huurders en het appartementsrecht voor kopers zijn namelijk niet goed op elkaar aangesloten. Wat splitsen betekent voor u als huurder, en uw bewonerscommissie,  is daarom voor een deel ook afhankelijk van het Vestia  beleid. De inzet van LHV is dat u de rechten waar u nu op kunt rekenen, ook daadwerkelijk behoudt, dat u invloed kunt uitoefenen op het beleid en beheer in uw complex en dat u dezelfde dienstverlening ervaart als kopers.

Wat betekent dit voor u?

Er is geen reden tot zorgen voor huurders en bewonerscommissies: na splitsing van uw complex verandert er niets aan uw huurprijs. U huurt namelijk nog steeds bij Vestia. De meeste Vestiapanden komen bovendien om uiteenlopende redenen niet in aanmerking voor splitsing.

Mocht u in een complex wonen dat gesplitst wordt, dan ontvangt de bewonerscommissie te zijner tijd een adviesaanvraag van Vestia. Ook worden alle bewoners per brief geïnformeerd. De LHV zorgt voor informatie om uw bewonerscommissie te informeren over de (mogelijke) aanpak van het adviesrecht.

U kunt het advies hier downloaden. Bellen of mailen met vragen over het advies kan uiteraard.

Tags: , ,