LHV jaarverslag 2014

Wat er in 2014 is bereikt en wat er nog te doen is staat in het jaarverslag van de LHV. We schreven het hieronder op in een korte samenvatting, u kunt ook het hele verslag downloaden.

Vastleggen rechten huurdersorganisaties in april 2014

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in april 2014 werd getekend maakte een eind aan veel onduidelijkheid over het voortbestaan van decentrale huurdersorganisaties bij Vestia. Met de samenwerkingsovereenkomst werden zij, en hun financiering, geborgd. En hoe: bij Vestia wordt passende financiering voor huurdersorganisaties ter beschikking gesteld op basis van het aantal VHE (Verhuurbare Eenheden; woningen) dat de huurdersorganisatie vertegenwoordigt.  Uiteraard is financiering slechts een randvoorwaarde voor het slagen van een huurdersorganisatie. Eén van de volgende stappen om participatie te borgen, is een evaluatie en verduidelijking van die passages en onderdelen uit de Samenwerkingsovereenkomst en Kruisjeslijst, die in de praktijk tot vragen leiden. Hier zijn we al mee gestart.

Gestructureerd betrekken achterban

Het contact met Vestia huurders groeide in 2014. Het aantal huurders dat zitting neemt in de Algemene Raad, het hoogste orgaan van de LHV, steeg flink. Ook werden voor het eerst werkgroepen ingesteld voor themagewijze inbreng. Gedragen standpunten en adviezen kwamen tot stand. Op cruciale trajecten zoals de Warmtewet en prestatieafspraken, werden praktijkervaringen en kennis van decentrale huurdersorganisaties, bewonerscommissies en bewoners, ingebracht.

Professionaliteit: betere adviezen en continuïteit

De LHV schreef in 2014 professionele adviezen. Een fiks aantal verkoopadviezen werd ons gevraagd. Maar ook een socialere incassoprocedure en een servicekostenuniformering van twee posten die voor veel huurders tot een prijsdaling leidt, werd afgesproken met Vestia. Bovendien is in 2014 het bureau uitgebreid van 0,4 fte naar 1 fte. Op die manier is een stukje continuïteit in de eigen organisatie gewaarborgd, en werd een tweede stap gezet in naar het structureel ondersteunen en bestendigen van participatie. De achterstand in participatie die na de reorganisatie van Vestia is ontstaan, bijvoorbeeld door wisselende contactpersonen en minder intensief contact met actief bewoners, kon natuurlijk niet door de LHV in één jaar worden ingehaald. Het spreekt van zich dat de LHV ook in 2015 en 2016 zal inzetten op duurzame participatievormen naast de bestaande werkvormen.

U downloadt hier het hele jaarverslag.

En het jaarplan 2015?

De LHV heeft een jaarplan en –begroting voor 2015 gemaakt. Deze is ingehaald door de praktijk. We schrijven een werkplan met een blik op de toekomst en leggen dat voor aan de huurders in de Algemene Raad, hierna delen we het op onze website. Dat betekent niet dat actieve huurders stilzitten: naast de inhoudelijke adviezen en werkzaamheden communiceren we steeds meer en werken we aan nieuwe participatievormen. Dat betekent dat inspraak op beleid en beheer van Vestia voor meer huurders mogelijk wordt: voor de vaste vrijwilliger, de vrijwilliger met kennis van één bepaald thema, en de vrijwilliger die liever alleen één avond komt. Inspraak op prestatieafspraken wordt, waar daar behoefte aan en vraag naar is, intensiever dan voorheen begeleid.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of het jaarverslag, dan kunt u die stellen.

Tags: ,