Recht op tweemaal per jaar overleg met Vestia, waarvan eenmaal over servicekosten

Heeft u een bewonerscommissie? Vanaf dit jaar zal Vestia sowieso twee keer met u overleggen, waarvan één keer over de servicekosten. Dit is een toezegging van Vestia aan de LHV. Controleert u of Vestia deze belofte inwilligt? Maar dan is er nog één vraag: wat kan er tijdens het overleg over de servicekosten worden besproken? Dit is een vraag waar de LHV u antwoord op wil geven. We zoeken informatie over uw (goede, maar ook slechte) ervaringen om tot dit antwoord te kunnen komen. Lees verder voor meer informatie.

Voordat de centralisering van Vestia plaatsvond werd bij elk Woonbedrijf het gesprek over de servicekosten op een andere manier gevoerd. Tegenwoordig zeggen niet alleen de Overlegwet, maar ook de samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende kruisjeslijst wat over het recht van Vestia huurders met betrekking tot de servicekosten. Omdat uit de praktijk blijkt dat het voor zowel huurders als Vestia lastig blijkt te bepalen hoe precies invulling kan worden gegeven aan de verworven rechten van huurders, heeft de LHV met de directie van Vestia afgesproken een procedure afrekenen servicekosten op te stellen waarmee helderheid voor alle partijen ontstaat. Een positief voornemen, waar we de komende tijd de schouders onder zetten. 

De LHV wint juridisch advies in om een aantal onduidelijkheden waarop de Overlegwet geen antwoord geeft, weg te nemen. Daarnaast zoekt de LHV naar ervaringen van huurders en huurdersorganisaties van Vestia, om met voldoende bagage het overleg met Vestia in te gaan.  

Heeft u ervaring met de controle van de servicekostenafrekening? Wij ontvangen die graag en te denken valt aan antwoorden op vragen als:

  • Krijgt u de informatie over de servicekosten(afrekening) waar u om vroeg? Hoe en hoe snel? Zo nee, welke niet en waarom niet?
  • Heeft u afspraken met Vestia vastgelegd over de wijze van controle op de servicekosten?

U kunt uw ervaring mailen naar info@huurdersraadvestia.nl.

Tags: , ,