Advies LHV over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)

Vestia heeft de LHV gevraagd advies uit te brengen over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Dit advies is eind april uitgebracht en zal worden besproken in de vergadering met de Raad van Bestuur van 22 mei 2015. Het advies is nu te downloaden en we hebben het voor u samengevat.   

Kern van het advies

Lees het hele advies (pdf)

Het uitgangspunt van het advies was een voor de huurders voordelige invulling van het beleid van Vestia, waarbij bijvoorbeeld mogelijke overlast door ZAV’s wordt ingeperkt en efficiënt wordt bijgedragen aan de kerntaak van Vestia: goedkope woningen bieden aan de primaire doelgroep.

De LHV oordeelde positief over het voorgenomen beleid en verzocht Vestia:

  • De optie woningverbetering tegen huurverhoging te heroverwegen
  • Vestia-breed beleid op zonnepanelen- en collectoren te formuleren
  • De afschrijftermijnen voor door Vestia en door huurders geplaatste keukens gelijk te stellen 

Vervolg ZAV-beleid

Vestia en de LHV gaan uiteraard in overleg over het afgegeven advies. Ook wordt binnen 2 weken schriftelijk en gemotiveerd geantwoord door Vestia op het door de LHV afgegeven advies. Vervolgens zal Vestia het nieuwe beleid implementeren en hierover communiceren.

Vragen?

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het advies of de inhoud? Neem contact op.

Tags: ,