Persbericht: Reactie Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) op de verkoop van 5.500 woningen aan een buitenlandse belegger 


 
Het bestuur van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op de hoogte gebracht van de verkoopovereenkomst die Vestia op 24 juli 2014 met een Duitse beursgenoteerde belegger heeft gesloten. Het betreft de verkoop van onder andere 5.500 woningen van Vestia.

De LHV heeft nog geen adviesaanvraag van Vestia ten aanzien van deze verkoop ontvangen. Omdat de details van de verkoop nog niet bij de LHV bekend zijn, kan de LHV deze complexe verkoop nog niet beoordelen. Zodra alle benodigde informatie is ontvangen, zal de LHV zich een oordeel vormen over het belang van deze verkoop voor huurders van Vestia en zal de LHV Vestia daarover adviseren. Bij dit advies zullen lokale huurdersorganisaties betrokken worden.

 

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06 48 08 68 30.

Tags: , , , ,