Procesafspraken prestatieafspraken Rotterdam voor 2015

Op 27 februari 2014 ontving de LHV de prestatieafspraken tussen Vestia en de gemeente Rotterdam. De bij LHV aangesloten huurdersorganisaties werden hierover om advies gevraagd. Naar aanleiding van de advisering dit jaar, gaat LHV samen met Vestia procesafspraken voor 2015 te maken zodat de huurders met één stem als volwaardig gesprekspartner kunnen meedraaien in de toekomst. 

Achtergrond prestatieafspraken

Bij het maken van prestatieafspraken worden de wensen en eisen van de gemeente gecommuniceerd met de corporaties, die kunnen aangeven in hoeverre ze bij kunnen en zullen dragen aan bijvoorbeeld woningbouw of het extra helpen van aandachtsgroepen door nieuw toewijzingsbeleid. Allereerst legt de gemeente een woonvisie met hun wensen voor, waarna de corporaties individueel of gezamenlijk een bod uitbrengen met een voorstel voor hun aandeel.

Naar afspraak wordt adviesrecht over dit bod neergelegd bij huurdersorganisaties die opereren per Vestia vestiging. De LHV heeft hierbij het recht om informatie te ontvangen. Wanneer de gemeente (gedeeltelijk) niet vertegenwoordigd is of wanneer huurdersorganisaties aangeven niet te kunnen adviseren, dan kan de LHV een advies uitbrengen.

Prestatieafspraken 2014 en 2015

Zowel het huurdersplatform voor vestiging Hoogvliet (Federatie Huurders Vestia Hoogvliet) als platformen uit Rotterdam  (Bewonersorganisatie Zuidwijk, Stichting Huurdersbelang Stadswonen en Participatieplatform Feijenoord) werden om advies gevraagd op het bod voor 2014 tegen een reactietermijn van twee weken.

LHV ving op dat het lastig was voor de huurdersorganisaties om dit jaar goed te adviseren door een combinatie van tijdsdruk, flinke leeslast en complexiteit van de onderwerpen.

LHV heeft Vestia te kennen gegeven een coördinerende rol op zich te willen nemen voor de prestatieafspraken over 2015. Immers: bij de prestatiefafspraken in deze gemeente zijn drie vestigingen en vier huurdersorganisaties betrokken. In de komende tijd gaat LHV dan ook procesafspraken maken voor de toekomst, om vanaf 2015 met een duidelijker en completer verhaal vanuit de huurders te kunnen reageren op het bod van Vestia. Er zal ook geborgd worden dat de huurders in 2015 voldoende adviestermijn krijgen om volwaardig gesprekspartner te zijn.

Tags: ,