Onze activiteiten in 2013

2013 was een druk en belangrijk jaar voor LHV. Voor de zomer van 2014 zal LHV het jaarverslag 2013 voorleggen aan onze achterban. Zodra het verslag is goedgekeurd, wordt het op de website geplaatst. Tot die tijd wordt na de klik beknopt weergeven wat LHV,  in 2013 heeft gedaan om voor de huurders van Vestia op te komen. 

– De reorganisatie die voortvloeide uit het Verbeterplan (2012) en het Herziene Verbeterplan (2013) van Vestia werd zo veel als mogelijk gemonitord. LHV heeft gesproken met de directie van Vestia over de gevolgen voor huurders hiervan.

– LHV maakte zich succesvol hard voor de continuiering van de klanttevredenheidsonderzoeken die tijdelijk waren stilgezet.

– LHV bracht adviezen uit inzake de huurverhoging 2013 en de verkoop van een groot aantal woningen aan een andere corporatie

– LHV nam zitting in de selectie- en adviescommissie voor de nieuwe bestuurders van Vestia.

– LHV nam zitting in de selectiecommissie voor een nieuw lid van de Raad van Commissarissen.

– LHV heeft de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor de huurdersorganisaties op vestigingsniveau en landelijk gerealiseerd waarmee huurdersparticipatie meer in lijn komt met de nieuwe Vestia organisatie voor maximale effectiviteit. De samenwerkingsovereenkomsten worden getekend op 17 april 2014.

Tags: , , ,