Afkoping derivatenportefeuille en gevolgen huurders

De gevolgen voor huurders van de deal die Vestia heeft gesloten met de banken zijn nog volstrekt onduidelijk. Omdat Vestia € 1,3 miljard moet betalen, vreest de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) dat de gevolgen voor de huurders heel nadelig zullen uitpakken. LHV heeft Vestia daarom gevraagd zo snel mogelijk inzicht te geven in de gevolgen voor de huurders.

Overheid loopt geen risico’s meer, huurders gaan betalen

De derivatenportefeuille wordt voor € 2 miljard afgekocht. Vestia zal geen nadeel meer ondervinden van verdere rentedaling, maar ook niet profiteren van een stijgende rente.

De afkoopsom van € 2 miljard komt geheel voor rekening van de woningcorporaties. De Nederlandse overheid betaald niets, ondanks dat het toezicht door de overheid op de woningcorporaties tekort is geschoten. Doordat de derivaten nu worden afgekocht loopt de overheid geen risico’s meer, maar de huurders krijgen de peperdure rekening gepresenteerd.

De deal die Vestia heeft gesloten doet dan ook vooral pijn bij de huurders. Andere woningcorporaties zullen gezamenlijk € 700 miljoen betalen, alle huurders van een corporatiewoning in Nederland betalen zodoende indirect mee aan de derivatenproblemen van Vestia. Het restant van € 1,3 miljard neemt Vestia voor haar rekening. Per woning is dat meer dan € 14.000. Voor de meeste huurders is dat meer dan twee jaar huur, een enorm bedrag dus. Dit enorme bedrag van € 1,3 miljard kan dus onmogelijk bijeengebracht worden door huurverhogingen of bezuinigingen op onderhoud of personeel. Vestia is dan ook voornemens om woningen te verkopen.

Gevolgen voor Vestia

Vestia zal een groot aantal woningen moeten verkopen, waarschijnlijk meer dan de eerder aangekondigde 15.000 woningen. De totale verkoopopbrengst moet meer dan € 1,3 miljard zijn, omdat Vestia bij verkoop van een deel van het vastgoed ook een deel van haar leningen zal moeten aflossen.

Verkoop van bezit moet op verantwoorde wijze te gebeuren. Voorkomen moet worden dat huisjesmelkers Vestia-woningen gaan kopen. Ook moet voorkomen worden dat collega-corporaties Vestia-woningen overnemen tegen een te hoge prijs waardoor zij zelf in financiële problemen komen.

Daarnaast wil LHV meer inzicht in de aangekondigde bezuinigingen en reorganisatie. Als op verstandige wijze geld bespaart kan worden en de organisatie efficiënter wordt ingericht, dan hoeft de huurder daar geen nadeel van te ondervinden, het kan zelfs gunstig zijn voor huurders. Echter, als bezuinigingen snel worden doorgevoerd om zo snel mogelijk geld te verdienen dan zullen de huurders de nadelen snel merken.

Tags: ,