Advies huur- en verkoopbeleid 2012

Overleg tussen LHV en Vestia zonder resultaat

LHV heeft Vestia in maart 2012 nadrukkelijk negatief geadviseerd om de huur voor nieuwe huurders te verhoging naar 92% van de maximaal toegestane huur. U leest het advies over het huur- en verkoopbeleid hier. Helaas zal Vestia toch de huur verhogen.

Minister Spies heeft op 26 april een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin staat dat: “na overleg met de landelijke huurdersvereniging heeft de corporatie ervoor gekozen om bij vrijkomende woningen de huur niet op te trekken naar 95% van de maximale huur maar 92%.” Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat LHV hiermee akkoord gaat. Dat is niet het geval. Er is inderdaad overleg geweest met LHV, maar LHV vindt een gemiddelde huur van 92% van de maximale huur te hoog.

Behoefte aan eenmalige inkomsten

LHV begrijpt dat Vestia om geld verlegen zit als gevolg van de problemen met derivaten. Vestia moet maatregelen nemen die op korte termijn geld genereren om het derivatenprobleem op te lossen. Het verhogen van de huur voor nieuwe huurders levert pas na verloop van tijd veel geld op, niet op korte termijn.

Geen structureel hogere kosten bij Vestia

Door nieuwe huurders gemiddeld 92% van de maximale huur te laten betalen, zijn de huren bij Vestia flink hoger dan andere woningcorporaties in de regio. Een huurstijging leidt tot structureel meer inkomsten. Vestia heeft niet aannemelijk gemaakt dat de structurele kosten van Vestia hoger zijn dan bij andere corporaties. LHV ziet dus niet de noodzaak van deze forse huurstijging.

Onrechtvaardig

Naast dat de verhoging van de gemiddelde huur voor nieuwe huurders het huidige probleem onvoldoende oplost, vindt LHV het onrechtvaardig dat op deze manier de huurders de rekening gaan betalen van financieel wanbeleid.

Tags: , ,