Pleidooi: strafbare feiten verhalen op daders

De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is geschokt dat het OM aanwijzingen heeft dat zich strafbare feiten hebben voltrokken bij Vestia. Het is onvoorstelbaar dat de financieel manager zich op criminele wijze zou hebben verrijkt.

 

LHV verzet zich er tegen dat de huurder moet bloeden als gevolg van risicovolle derivaten. De meeste huurders hebben een laag of modaal inkomen, dat uitgerekend deze groep wordt getroffen is heel wrang. Dat de financiële schade ten gevolge van strafbare feiten uiteindelijk ook bij deze groep terecht komt is volstrekt onaanvaardbaar. Er is dan werkelijk niets sociaals meer aan sociale huisvesting .

LHV is blij dat, indien er inderdaad strafbare feiten worden geconstateerd, het nieuwe bestuur van Vestia de schade gaat verhalen op de betrokkenen. LHV zal dit zeer nauw in de gaten houden, want het is ondenkbaar dat huurders ook nog moeten bloeden voor schade als gevolg van criminele activiteiten door voormalig managers.

Tags: